Schimmel in een woning in Sluiskil Omroep Zeeland

Na bijna vijftien jaar van klachten gaat de gemeente werk maken van de grote vochtproblemen in Sluiskil. Ruim 700 bewoners van het Zeeuwse dorp mogen vertellen waar ze last van hebben. Op basis van die inventarisatie wil de gemeente in het voorjaar met een oplossing komen.

Sluiskil wordt doorsneden door het Kanaal Gent-Terneuzen. Tientallen jaren geleden werd dat verbreed en sindsdien sijpelt er steeds meer water onder de damwanden door. Gevolg is dat het grondwater onder de huizen bij het kanaal steeds hoger komt te staan, met grote gevolgen.

Bewoonster Wilma van Hoeve klaagt bij Omroep Zeeland over vochtige bedden en schimmel op kleding en etenswaren in de kasten. Andere bewoners laten veelkleurige schimmel op hun muren zien of klagen over aanhoudende stank. Ook zijn er gezondheidsproblemen. Ger Poirters (74) en Marjan Simons (60) zeggen al 11.000 euro te hebben uitgegeven aan "maatregelen tegen wateroverlast".

Groningse toestanden

De klachten leiden al jaren tot discussie. In 2017 sprak een bewoner van Sluiskil van 'Groningse toestanden'. "In Groningen hebben ze problemen, omdat ze er gas uit de grond halen'', zei hij. "Wij hebben schade aan onze huizen, omdat er bij ons kanaalwater in de grond komt.''

Maar tot een plan van aanpak kwam het niet. Ten einde raad nodigden de bewoners demissionair minister Van Nieuwenhuizen uit. Zij kwam eind mei naar Sluiskil en sprak in een kerk met een aantal bewoners en een vertegenwoordiger van Rijkwaterstaat.

Tijdens het bezoek nam de koster de minister mee naar de kelder van het kerkgebouw, om te laten zien dat daar een pomp continu staat te draaien om de boel droog te houden.

Misschien wat lang

Van Nieuwenhuizen had geen pasklare oplossing. Wel riep zij de gemeente en het havenschap op om aan het werk te gaan, Nu, vijf maanden na die oproep, is de gemeente dus begonnen om uitnodigingsbrieven te versturen aan alle betrokken bewoners.

Wie dat wil krijgt huisbezoek van een ambtenaar. Iedereen mag vertellen welke problemen er zijn. Burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen, waar Sluiskil onder valt, bij Omroep Zeeland: "Ik snap dat mensen vijf maanden misschien wat lang vinden, maar ik vind echt dat we zoveel mogelijk tempo hebben gemaakt."

De actiegroep Wateroverlast Sluiskil is blij dat de gemeente nu een stap zet, maar reageert ook sceptisch in de regionale krant PZC. ,,We lezen in de brief geen aanzet tot een oplossing. De overlast is er al bijna vijftien jaar. In de tussentijd is er veel kanaalwater onder de huizen van Sluiskil gespoeld en is er heel veel gepraat. Maar praatjes doen de grondwateroverlast niet verdwijnen'', aldus Herman Prins van de actiegroep.

STER reclame