De bouw van een diervriendelijke oever RTV Oost

De Twentekanalen die door de provincies Overijssel en Gelderland lopen, krijgen een opknapbeurt. De waterwegen worden verruimd, waardoor grote schepen sneller en veiliger kunnen varen. Ook krijgen de kanalen lagere oevers, wat het voor dieren mogelijk maakt er weer uit te klimmen.

"Ik word hier wel heel blij van", zegt Rijkswaterstaat-ecoloog Sergé Bogaerts tegen RTV Oost. Toen de kanalen decennia geleden werden aangelegd, was dat vooral vanuit economisch perspectief. "In die tijd werd natuurlijk niet gedacht over dieren die af en toe in het water kunnen vallen."

Volgens hem is het belangrijk om bij dit soort projecten naast economische aspecten ook aandacht te hebben voor de natuur. "Een kanaal is een onnatuurlijk element. Dieren willen toch oversteken en dan zien we af en toe dode reeën in het water. Dat is natuurlijk niet fijn. Dus nu we toch aan de slag zijn, kunnen we dat meenemen en voorkomen dat ze verdrinken in het kanaal."

Gat in de damwand

In Almelo wordt in totaal zo'n zeven kilometer aan diervriendelijke oevers aangelegd. Harde damwanden worden vervangen door oevers met grote, losse stenen. Ook komen er 250 zogenoemde fauna-uittreedplaatsen. "Dan zit er een gat in de damwand. De bedoeling is dat dieren het gat vinden, erdoor zwemmen, in laag water terechtkomen en via de oplopende zijkanten het kanaal weer uit kunnen klimmen."

De vaarwegen worden verdiept tot 2,80 meter. Daardoor kunnen er straks grotere en zwaardere schepen varen. Ook worden de havens beter bereikbaar. De werkzaamheden moeten in 2023 klaar zijn.

STER reclame