Een eerder protest tegen de stort van granuliet Omroep Gelderland

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft terecht niet ingegrepen bij de stort van granuliet in de uiterwaarden in de gemeente West Maas en Waal. Dat oordeelt de afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State. Granuliet in het gebied Over de Maas levert volgens het rechtscollege geen overtreding op van de milieuregels.

Een zandwinningsbedrijf uit de buurt van Nijmegen stortte het afvalproduct granuliet in grote hoeveelheden in de diepe zandwinput Over de Maas bij het dorp Dreumel. Volgens West Maas en Waal mag er volgens de regels alleen grond worden gebruikt om de plas ondieper te maken. Uiteindelijk moet daar een natuurgebied komen.

De gemeente probeerde bij de Raad van State aan te tonen dat granuliet geen grond is maar een bouwstof. Dat mislukte. De raad baseert zich op een onafhankelijk rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, dat granuliet als 'grond' aanmerkt.

De gemeente West Maas en Waal reageert toch niet negatief op de uitspraak. Er is volgens de gemeente door de zaak veel extra informatie over granuliet op tafel gekomen. Bovendien voelt de gemeente zich als belanghebbende serieus genomen in deze kwestie door de Raad van State, meldt Omroep Gelderland.

Stort gaat zeker niet meer verder

Zandwinner Nederzand laat weten dat de granulietstort, die al bijna een jaar stillag, niet verdergaat. In de plas wordt nu met een zandzuiger een leeflaag aangebracht met zand. Dat is een laag grond waarop planten kunnen groeien. Het gestorte afval was van het bedrijf Bontrup in Amsterdam.

Niet alleen West Maas en Waal, ook de provincie Gelderland probeerde de granulietstort ook een halt toe te roepen. "We snappen dat je ergens met je afval heen moet, maar we zijn niet de afvalput van Noordwest-Europa", zei gedeputeerde Peter Drenth eerder.

Studie door Arcadis

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Arcadis onderzoek laten doen naar de mogelijke schadelijkheid van granuliet. Het onderzoeksbureau concludeerde dat granuliet geen negatieve effecten voor mens en milieu heeft.

Het ministerie liet de studie doen 'om de zorgen bij omwonenden en de gemeente proberen weg te nemen'. Er heerste veel onrust over de granulietstort, omdat er mogelijk giftige stoffen in het water zouden komen. Maar de onderzoekers hebben die niet aangetroffen in Over de Maas.

Granuliet bestaat uit fijne deeltjes die overblijven na het breken en zeven van graniet. Graniet wordt onder meer gebruikt voor het maken van asfalt.

STER reclame