Markt in Sao Paulo AFP

De oplopende inflatie en een economische groei die niet overal even stevig doorzet vormen samen een belemmering voor de groei van de wereldeconomie. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het rapport 'Vooruitzichten voor de wereldeconomie en de financiële stabiliteit'. De groeiverwachting voor dit jaar is verlaagd van 6 procent naar 5,9 procent en die voor 2022 is teruggebracht naar 4,9 procent, maar voor armere landen valt de verwachting beduidend lager uit.

In de eerste helft van dit jaar stuwde optimisme over het economische herstel markten wereldwijd nog op. In de zomer echter namen de zorgen en onzekerheid over de economische vooruitzichten toe, onder meer door het stijgende aantal besmettingen. Het is ook de vraag of het economische herstel wel zo sterk is als gedacht en of vooral de armere landen en opkomende markten mee kunnen komen.

De hoge inflatie, als gevolg van hogere energie- en voedselprijzen, lijkt van langere duur en trekt een wissel op de economische groei. Aanhoudende hogere inflatie leidt tot snelle stijging van de rente en veroorzaakt problemen voor landen met schulden.

De extreem ruime steun- en hulprogramma's met lage rente en biljoenen euro's door overheden en centrale banken maskeren de grotere financiële kwetsbaarheid van bedrijven, banken, beurzen en huishoudens. De steun heeft naast economische groei en weinig faillissementen ook gezorgd voor overtrokken waarderingen en overspannen prijzen op financiële markten en in het vastgoed.

Met de afbouw van de steun neemt de kwetsbaarheid daarom toe, immers bij laag water komen de wrakken boven. Inflatie en stijgende rente gooien er nog een schep problemen bovenop. De Nederlandsche Bank waarschuwde daar ook voor in haar jongste rapport over de financiële stabiliteit.

Huishoudens, banken financieel sterker

Gaandeweg de crisis is per saldo de financiële positie van veel bedrijven en huishoudens verbeterd. De balans van bedrijven is sterker, de omzet groter en de winstgevendheid beter. Huishoudens staan er net als banken financieel sterker en beter voor dan tijdens de financiële crisis van tien jaar geleden. Banken speelden een belangrijke rol in de kredietverlening tijdens de crisis en kunnen dat ook blijven spelen in de transitie naar een duurzame economie.

In het rijtje van onzekerheden zet het IMF onder meer de opkomst van cryptovaluta in beleggingen en het betalingsverkeer. De toegenomen handel in crypto's in opkomende markten kan leiden tot verstoring van de gewone kapitaalstromen en vraagt om meer toezicht en regelgeving.

De meeste zorgen bij het IMF liggen bij de opkomende markten, de armere landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Plotse wijzigingen van het monetaire beleid kunnen in die economieën vaak moeilijk opgevangen worden.

STER reclame