Asfaltcentrale APN in Nijmegen Omroep Gelderland

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) breidt het lopende onderzoek naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen uit naar Nijmegen en Dordrecht.

In april begon de OVV een onderzoek naar de gevolgen van de productie van Tata Steel in IJmuiden voor omwonenden.

De OVV onderzoekt onder meer in hoeverre er rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot.

"Met de uitbreiding van het onderzoek kunnen bredere lessen geleerd worden die ook toepasbaar zijn op andere regio's", meldt de raad.

Dordrecht en Nijmegen

In de regio's die de OVV nu in het onderzoek betrekt maken bewoners zich zorgen over de uitstoot van Asfalt Productie Nijmegen en Chemours in Dordrecht.

Het RIVM adviseerde in juni dat mensen die in een kilometer rond Chemours wonen beter geen groenten en fruit uit eigen tuin kunnen eten. Bij de Nijmeegse asfaltcentrale werd onlangs een overschrijding van zeventien keer de norm aan uitstoot van giftige stoffen geconstateerd.

"Ik juich dit onderzoek wel toe", zegt Roel van Tiel, een van de initiatiefnemers van het verzet tegen de asfaltcentrale, tegen Omroep Gelderland. "Dat er diepgaand gekeken gaat worden naar de gezondheidseffecten. We hebben veel zorgen en vragen."

Van Tiel noemt het "hartstikke fijn" dat de Onderzoeksraad met een onderzoek komt, maar ook "jammer" dat er niets vanuit Nijmegen zelf komt. "Dat men weer eens op de handen zit tot de landelijke overheid ingrijpt."

Onderzoek RIVM

Onderzoek van het RIVM heeft eerder uitgewezen dat in de regio IJmond, waar Tata Steel is gevestigd, beduidend meer specifieke gezondheidsklachten voorkomen dan elders in het land.

Het gaat om buik- of maagklachten, misselijkheid of braken, last van de ogen, pijn of druk op de borst, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Daarnaast komen chronische aandoeningen van het hart, longkanker en diabetes vaker voor.

Honderden omwonenden hebben eerder dit jaar aangifte gedaan tegen Tata Steel, voor het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier.

STER reclame