Minister Ollongren gisteren bij de Algemene Politieke Beschouwingen ANP

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt dat er in een volgend kabinet een minister voor Wonen moet komen. Die portefeuille is te groot "om erbij te doen", zei ze vanmorgen voor aanvang van de ministerraad.

Ollongren gaat nu over 'wonen' en ongeveer iedereen is het erover eens dat het woningtekort het grote issue voor de komende jaren is. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is besloten dat de verhuurderheffing met 500 miljoen wordt verlaagd. De woningcorporaties moeten het geld dat ze daardoor overhouden investeren in de bouw van nieuwe huizen.

Ollongren noemt dat "echt heel goed nieuws". "Het is substantieel, structureel geld. En het is een belangrijke eerste stap naar een andere manier omgaan met woningbouwcorporaties, iets wat bij een volgend kabinet sowieso op tafel had gelegen".

'Geen nieuw ministerie'

Ze wijst erop dat er nog veel meer moet gebeuren om de problemen op de woningmarkt op te lossen en zegt daarbij: "Ik ga er niet over, maar mochten ze mijn advies vragen: ik denk dat het nodig is dat er iemand komt die zich fulltime met 'wonen' bezighoudt. Dat is geen overbodige luxe. Het is echt heel veel werk."

Er hoeft wat Ollongren betreft niet opnieuw een ministerie van Volkshuisvesting te worden opgetuigd. Dat kost te veel tijd, vindt ze. En alle kennis over het dossier is volgens haar op het ministerie van Binnenlandse Zaken aanwezig.

STER reclame