Theo Bovens is aangesteld als waarnemend burgemeester van Enschede Provincie Overijssel

Theo Bovens (CDA) volgt tijdelijk Onno van Veldhuizen (D66) op als burgemeester van Enschede, meldt RTV Oost. Bovens was hiervoor tien jaar commissaris van de koning in Limburg en negen jaar wethouder in Maastricht. Een halfjaar geleden stapte hij op als gouverneur in Limburg vanwege aanhoudende integriteitskwesties.

"Als Limburger heeft hij feeling met Twente", schrijft de provincie Overijssel. "Hij was namens de grensprovincies verantwoordelijk voor de contacten met Noordrijn-Westfalen en andere Duitse partners. Mede vanuit die rol kent hij Enschede en de Duitse buren goed."

Commissaris van de koning Andries Heidema van Overijssel heeft Bovens benoemd. "Ik denk dat Theo Bovens met al zijn ervaring en bestuurlijke deskundigheid de komende maanden van betekenis kan zijn voor het bestuur van de gemeente Enschede. Ik ben blij dat hij direct aan de slag kan en fulltime beschikbaar is", zegt Heidema.

Integriteitskwesties

Tot april dit jaar was Bovens gouverneur in Limburg. Toen stapte hij in navolging van de rest van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg op na aanhoudende integriteitskwesties. Oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA) werd ervan beschuldigd met provinciaal subsidiegeld opdrachten te hebben doorgesluisd naar zijn eigen werkmaatschappijen.

Hoewel Bovens ontkende dat hij in een vroeg stadium op de hoogte was van de situatie, diende de PVV een motie van wantrouwen in. Voordat het tot een stemming kwam, stapte de gouverneur op.

Er lopen meerdere onderzoeken naar de kwestie, onder meer in opdracht van de provincie en de Limburgse tak van het CDA.

'Ollongren niet tijdig ingelicht'

Volgens NRC heeft de benoeming van Bovens geleid tot een bestuurlijk conflict tussen demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en commissaris van de koning Heidema. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken laat die kwalificatie voor rekening van NRC, maar vindt wel dat de minister niet op tijd is ingelicht.

"De afspraak is dat de minister tijdig wordt geïnformeerd over de benoeming van een waarnemend burgemeester in een provincie door de Commissaris van de Koning, zodat zij daarover ook nog een eigen afweging kan maken, met het oog op haar rol en verantwoordelijkheden", zegt het ministerie.

Als de commissaris inschat, dat er sprake zou kunnen zijn van een bestuurlijk gevoelige situatie, is volgens Binnenlandse Zaken telefonisch overleg op zijn plaats. Het ministerie meldt dat Ollongren gisteravond wel via een app is ingelicht, maar niet telefonisch. Ollongren gaat nog met Heidema over de gang van zaken praten.

Zestien kandidaten

Bovens' voorganger Van Veldhuizen neemt op 1 oktober afscheid als burgemeester van Enschede. Hij gaat aan de slag bij de Raad van State.

Enschede zoekt nog een nieuwe burgemeester, die in februari 2022 moet beginnen. Zestien mensen hebben gesolliciteerd op de functie.

STER reclame