NOS
NOS Nieuws

Meer onderzoek nodig naar psychische problemen in aardbevingsgebied

  • Reinalda Start

    researchredacteur

  • Reinalda Start

    researchredacteur

Het aantal psychische klachten waarmee mensen in het Groningse aardbevingsgebied bij de huisarts komen, is sinds 2010 niet toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en de Rijksuniversiteit Groningen waarvan de resultaten vandaag worden gepresenteerd.

Wel uiten de onderzoekers hun bezorgdheid over een mogelijke toename van het aantal zelfmoorden in de periode 2016 tot 2018. Of dit een trend is die zich sindsdien heeft doorgezet moet verder worden onderzocht, zeggen ze.

Ons laand, ons lu

De onderzoekers mogen dan niet onomstotelijk hebben vastgesteld dat Groningers geestelijk lijden onder de aardbevingen, voor Albert Heidema uit Appingedam bestaat daar geen twijfel over. Hij is geen huisarts, maar heeft een stichting die mensen helpt die kampen met problemen als gevolg van zestig jaar gaswinning onder Groningen.

Wekelijks lopen er mensen met psychische problemen binnen bij het kantoor van zijn stichting 'Ons laand - ons lu' (Ons land - onze mensen) in de centrale winkelstraat van Appingedam. Ze komen uit de hele provincie. De laatste tijd ziet Heidema steeds meer mensen die het niet meer zien zitten. Dat terwijl de gaswinning inmiddels drastisch is teruggeschroefd en het ministerie van Economische Zaken de schade-afhandeling heeft overgenomen van gaswinningsbedrijf NAM.

Bij de pakken neerzitten

Heidema spreekt veel Groningers die al jaren last hebben van de bevingen en er niet uitkomen met alle instanties die hen zouden moeten ontzorgen. "De wijkagent komt hier wekelijks om te vragen of er nog mensen zo boos zijn dat hij rekening moet houden met problemen", vertelt hij.

Heidema herkent de conclusies van de onderzoekers dat mensen niet naar de huisarts gaan met hun ziel onder de arm. "Een Groninger gaat eerder bij de pakken neerzitten dan om psychische hulp vragen. Zeker de oudere generatie hier."

De Rijksuniversiteit Groningen doet al jaren uitgebreid onderzoek naar de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de stress die Groningers ondervinden door de aardbevingen. Uit dat onderzoek, met vragenlijsten, komt steeds naar voren dat mensen met schade aan hun woning minder gezond zijn dan anderen.

Hoe ernstig die gezondheidsproblemen zijn, ook psychisch, moest het aanvullende onderzoek met het Nivel uitwijzen. Hiervoor is ook gebruik gemaakt van elektronische patiëntendossiers van huisartsen en registraties van suïcide bij het CBS. Dat is gecombineerd met gegevens over bodembeweging.

Er blijken lastig stevige conclusies te trekken. "We zien een hoger aantal suïcides in Groningen als geheel", vertelt programmaleider en bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid Michel Dückers. "Maar het is te vroeg om te zeggen of het een trend is: dan moet je echt meerdere jaren een toename zien. En we kunnen op basis van dit onderzoek ook nog niet zeggen of dit samenhangt met de gaswinningsproblematiek. Wel is dit zeker iets om in de gaten te houden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl