Het gemeentehuis in Lambeth (Zuid-Londen) EPA

Het bestuur van het Zuid-Londense district Lambeth heeft "onvoorwaardelijke excuses" aangeboden voor de ernstige misstanden in vijf kindertehuizen in hun gemeente, van de jaren 60 tot de jaren 90. Meer dan 700 kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vielen, werden seksueel misbruikt en verwaarloosd, onder wie "een onevenredig groot aantal" kinderen met een niet-westerse of multi-etnische achtergrond.

Gisteren presenteerde een onafhankelijke onderzoekscommissie een vernietigend rapport over de gruwelijke omstandigheden in de tehuizen. "De kinderen werden door het personeel consequent behandeld alsof ze waardeloos waren. (...) Als gevolg daarvan konden personen die een risico vormden voor kinderen, infiltreren in kindertehuizen en pleegzorg, met verwoestende, levenslange gevolgen voor hun slachtoffers."

Er heerste een doofpotcultuur onder zowel de verzorgers als raadsleden, concludeert de commissie. Dat leidde ertoe dat misbruikers ongestraft hun gang konden gaan. Van de 705 klachten die gedurende die veertig jaar door voormalige bewoners in drie van de tehuizen zijn ingediend, heeft er slechts één een berisping van een personeelslid opgeleverd door het lokale bestuur.

Sterfgeval

In een van de tehuizen, Shirley Oaks, zijn meer dan 500 beschuldigingen geuit tegen totaal 177 medewerkers. Destijds hadden die beschuldigingen voor de verzorgers nauwelijks consequenties, staat in het rapport. Kinderen die hun mond opendeden, werden genegeerd of zelfs gestraft. Het tehuis is in 1983 gesloten.

Kinderen, zelfs jonger dan vijf jaar, werden systemisch blootgesteld aan seksueel misbruik

rapport onderzoekscommissie

Een jongen die in 1977 beschuldigingen van misbruik had geuit tegen zijn begeleider, werd kort daarop dood aangetroffen in de badkamer van dat tehuis. Naar zijn dood is nooit degelijk onderzoek gedaan. De onderzoekers hebben de politie gevraagd dat dossier te heropenen. In een ander verzorgingshuis werden kinderen, zelfs die jonger dan vijf jaar "systemisch blootgesteld aan seksueel misbruik", stelt het rapport.

Sandra Fearron woonde met haar broers en zussen tussen 1964 en 1969 in het kindertehuis van Shirley Oaks. Ze vertelde aan de BBC dat het misbruik twee jaar lang elke week doorging, totdat ze een schoolverpleegster vertelde wat er gebeurde.

Kinderen brachten tijd door met vrijwilligers, "ooms" en "tantes", die nooit waren doorgelicht. Een van die vrijwilligers was Geoffrey Clarke. Hij had vanaf het begin van de jaren 70 in Shirley Oaks ongehinderde toegang tot kinderen. In 1998 werd hij veroordeeld voor het seksueel misbruik van drie kinderen, maar inmiddels hebben minstens veertig oud-bewoners beschuldigingen tegen hem geuit.

De onderzoekscommissie heeft aanbevelingen gedaan om de misstanden te voorkomen, zoals het verbeteren van het werven, opleiden en doorlichten van het personeel. Het bestuur van Lambeth zegt die aanbevelingen over te nemen, nadat er "duidelijk is gefaald". Slachtoffers krijgen een schadevergoeding.

Verbeteringen

Ook de lokale politie verontschuldigt zich voor het "in de steek laten van de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vielen." De politie heeft de werkwijze omtrent klachten over seksueel misbruik veranderd, aldus een politiewoordvoerder. Agenten worden beter getraind en er wordt meer samengewerkt met deskundigen. "Het is duidelijk dat we op verschillende momenten kansen hebben gemist om daders te identificeren en verder te onderzoeken. Een deel van de behandeling van kinderen was ook onaanvaardbaar."

STER reclame