Bewoners van Schiermonnikoog zijn tegen de gasboringen RTV Noord

Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de milieueffecten van gasboringen ten noorden van Schiermonnikoog voordat er een vergunning voor wordt verleend. Dat stelt een commissie die zich over de kwestie buigt in een advies aan het ministerie van Economische Zaken.

Energiebedrijf One-Dyas wil zo'n twintig kilometer ten noorden van het Waddeneiland naar aardgas boren. Het wacht nog op een vergunning. Natuurorganisaties, de provincie Friesland en de gemeente Schiermonnikoog verzetten zich tegen dit plan. Ze zijn bang voor schade aan de natuur en andere nadelige effecten. Bovendien zou het in het gebruik nemen van een nieuw gasveld niet passen binnen de energietransitie en de Nederlandse klimaatdoelen.

Het energiebedrijf zegt op een verantwoorde manier te werken, waardoor de natuurschade minimaal is. Ook zou het duurzamer zijn om naar gas te boren in de Noordzee, dan het vanuit andere landen te importeren.

Goede onderbouwing

Volgens voorzitter Marieke van Rhijn van de commissie die onderzoek deed naar de milieueffecten is het niet onmogelijk dat er een boorplatform komt. "Maar dan moet je wel heel goed onderbouwen waarom het precies daar moet komen en niet op een andere plek", zegt ze tegen Omrop Fryslân. De onderbouwing die het bedrijf nu geeft, is volgens haar niet voldoende.

Daarnaast stelt Van Rhijn dat beter beargumenteerd moet worden waarom het überhaupt nodig is om naar gas te boren. "Er woedt een enorme maatschappelijke discussie over olie en gas. En hier wordt een nieuwe winning voorzien, voor vele tientallen jaren."

Ook maakt ze zich zorgen over de gevolgen voor de natuur. Onder meer zwarte zee-eenden zouden verstoord kunnen worden door de booractiviteiten. Daarom pleit de commissie voor meer onderzoek. Minister Blok heeft nog niet op het rapport gereageerd.

STER reclame