Drukte op Utrecht Centraal ANP

Een coalitie van belanghebbenden dringt er bij een nieuw kabinet op aan miljarden vrij te maken voor verbetering van het openbaar vervoer rond Utrecht. Provincie en gemeente sturen met grote bedrijven en kennisinstellingen een brandbrief. Ze noemen verdere groei niet mogelijk zonder investeringen in het ov.

"Een van de grootste problemen waarover wordt gepraat in Den Haag is woningbouw", zegt de Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee (Mobiliteit). "Wij hebben plannen voor 125.000 woningen de komende tien jaar, maar daar ga ik voor liggen als we geen afspraken kunnen maken over hoe die woningen bereikbaar kunnen worden."

Volgens Schaddelee liggen er plannen klaar voor investeringen van 2,5 miljard euro, zoals twee nieuwe lightraillijnen en een nieuw intercitystation bij de wijk Lunetten, aan de zuidoostkant van Utrecht. In totaal is volgens hem 4 miljard euro nodig "om het ov-netwerk op een goed niveau te krijgen".

Maar één intercitystation

Hij wijst erop dat Utrecht de enige grote stad is met maar één intercitystation. "Rotterdam en Den Haag hebben er drie, Amsterdam maar liefst vijf, zelfs zonder Schiphol meegerekend. We hebben een enorme achterstand, en dat zie je ook in het gebruik: in andere steden is het aantal ov-reizigers ongeveer 20 procent, in de stad Utrecht maar 6 procent."

De miljardeninvestering is volgens hem niet alleen van belang voor de stad zelf. "Utrecht is het hart van Nederland, heel veel spoorlijnen komen hierdoor. Als Utrecht vastloopt, heb je er in heel Nederland last van." Uit een recente analyse van het ministerie blijkt volgens Schaddelee dat in 2040 alle wegen, spoorverbindingen en fietspaden rond de stad vol zitten.

'Goed samenspel'

Provincie en gemeente pleiten daarom samen met de Universiteit Utrecht, het UMC en grote werkgevers als Rabobank, ASR en VodafoneZiggo voor een 'schaalsprong', door bijvoorbeeld een "goed samenspel tussen ov, fiets, lopen en auto".

"We hebben nu een heel goed netwerk, maar we zijn enorm aan het groeien: de metropool zal in veertig jaar ongeveer verdubbelen", beredeneert Schaddelee. "We willen dat op een gezonde manier doen. Gezonde verstedelijking betekent dat je moet investeren in een ov-netwerk. We zijn het erover eens wat er moet gebeuren, maar er moet boter bij de vis komen."

STER reclame