Het koningspaar op het dak bij de koepel van de Rijksdag, waar het Duitse parlement zetelt ANP

Op de tweede dag van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Berlijn heeft de koning een toespraak in de Bondsraad gehouden. Hij sprak zijn liefde uit voor alle deelstaten. "En wat je lief hebt, verdient tijd en aandacht", lichtte hij de gesprekken en ontmoetingen toe die de koning en koningin in het hele land hadden.

Het staatsbezoek aan Berlijn is de afronding van een reeks deelstaatbezoeken die het koningspaar aflegde sinds de inhuldiging van de koning. Het is "de finale van een lange reis langs alle deelstaten, die in 2013 begon", zei de koning er zelf over.

Duitsland bereidt zich voor op verkiezingen in de Bondsdag en in verschillende deelstaten. De koning zei zich ervan bewust te zijn dat ze het land bezoeken in een bijzonder jaar: "Vertrouwde mensen nemen afscheid. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de Duits-Nederlandse betrekkingen." Hij zei zich te verheugen op de mensen die hun plaats innemen. "Al wisselt de bezetting, ons samenspel blijft hetzelfde."

Gezamenlijke belangen

In zijn speech bedankte de koning in het bijzonder de vertegenwoordigers van de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen voor de hulp die ze gaven "toen de coronapandemie in ons land het felst was". In ziekenhuizen in die deelstaten, die aan Nederland grenzen, werden IC-patiënten opgevangen. "Nederlandse IC-patiënten kregen bij u een gastvrij onthaal. Dat heeft ons geroerd."

De koning sprak ook zijn bewondering uit voor de goede samenwerking tussen Nederland en alle Duitse deelstaten wat betreft innovatie. "Meer dan 25 innovatiemissies waren verbonden aan onze bezoeken aan de deelstaten. Dat tekent de grote belangstelling vanuit Nederland om de samenwerking met Duitse partners te verdiepen", zei hij.

Zo noemde hij gezondheid als gezamenlijk belang: "een speerpunt in de samenwerkingsrelatie al lang voor de coronapandemie". Hij memoreerde een bezoek in 2015 aan een laboratorium waar onderzoek werd gedaan naar een snellere manier van vaccineren. "Een onderwerp dat sindsdien enorm aan urgentie heeft gewonnen."

Ook stipte de koning de energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering aan als gezamenlijk doel. "Het is me de afgelopen jaren opgevallen hoezeer Duitsers en Nederlanders elkaar op dit terrein naar een steeds hoger niveau tillen." Concreet had hij het over "onze inspanningen om waterstof ruim baan te geven". "Als we ons onderzoek en onze infrastructuur goed op elkaar afstemmen, levert dat veel extra energie op."

Als derde verbindende factor noemde de koning de "noodzaak om onze industrieën zo schoon en concurrerend mogelijk te maken. "Wij kijken met bewondering naar uw prestaties."

Bezoek aan kunstmuseum

Voorafgaand aan de toespraak bezocht het koningspaar het kunstmuseum Gropius Bau in Berlijn. Daar spraken ze met Duitse en Nederlandse ontwerpers en kunstenaars. De tentoonstelling draait om het gebruik en vooral hergebruik van materialen, om grondstofverspilling zoveel mogelijk te voorkomen.

Het staatsbezoek zou eigenlijk vorig jaar al worden afgelegd, maar werd verschoven vanwege de coronapandemie. Het bezoek aan Duitsland is het eerste staatsbezoek sinds het uitbreken van de pandemie.

STER reclame