De waddenviltbij Menno Reemer (EIS)

Na dertig jaar is een bij waarvan biologen dachten dat hij in Nederland was uitgestorven weer opgedoken. Onderzoekers van Staatsbosbeheer en insectenkenniscentrum EIS troffen de waddenviltbij weer aan op Texel.

Het leefgebied van deze soort is verdeeld over de berggebieden in Centraal-Europa en duingebieden langs de Noord- en Oostzee. Omdat er nog maar heel weinig leefgebieden van de bij bekend zijn, "is de Nederlandse populatie dus van groot internationaal belang", stellen de vinders op Nature Today.

De bijensoort is kwetsbaar omdat het diertje geen eigen nest bouwt, maar zijn eitjes als 'koekoeksbij' in het nest van een andere soort legt. Dat de waddenviltbij daarbij kiest voor het nest van de eveneens zeldzame ijszijdebij, maakt de soort extra kwetsbaar.

Verdwenen

De soort werd in 1991 voor het laatst waargenomen, ook op Texel. Omdat er daarna geen exemplaren meer werden gevonden op Texel en evenmin in het leefgebied Zwanenwater bij Callantsoog, werd de soort als 'Verdwenen uit Nederland' opgenomen in de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

Omdat het gaat om een klein insect hopen de onderzoekers dat er misschien op andere Waddeneilanden ook nog wel exemplaren leven die tot nu toe over het hoofd zijn gezien. "Vooralsnog is de populatie op Texel echter de enige die we kennen, dus het is zaak om daar heel zuinig op te zijn."

Om te voorkomen dat het diertje opnieuw uit ons land verdwijnt is de provincie Noord-Holland van plan onderzoek te doen naar deze en andere bedreigde bijensoorten op Texel, zoals ook de ijszijdebij. "Als we beter weten wat deze bijen nodig hebben, dan is het misschien mogelijk om verdere achteruitgang te voorkomen en beide soorten in Nederland te behouden."

STER reclame