NOS Nieuws

Brandweer Amsterdam had lid Hells Angels niet mogen ontslaan

Een brandweerman van het korps Amsterdam-Amstelland mag niet worden ontslagen omdat hij lid is van de Hells Angels. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in ambtenarenzaken. Nu tegen de uitspraak geen beroep meer aangetekend kan worden, moet het dienstverband van de man worden hersteld.

De korpsleiding achtte werken bij de brandweer onverenigbaar met een lidmaatschap van de motorclub. In de ontslagbrief schreef de leiding: "Wij vinden het ongewenst dat u willens en wetens in omgevingen met personen verkeert van wie u kunt weten dat ze min of meer structureel misdrijven plegen, zich daarop laten voorstaan of daar openlijk voor uitkomen."

Volgens de rechter had de brandweer eerst onderzoek moeten doen naar de vraag of de brandweerman direct of indirect betrokken is geweest bij mogelijke criminele activiteiten van de club, of uit hoofde van zijn functie als Road Captain daar mede verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Dat heeft het korps niet gedaan. Verder zegt de rechter dat de brandweerman zijn werk naar volle tevredenheid heeft gedaan de afgelopen twintig jaar.

Hells Angels nog niet verboden

Tegen de motorclub loopt nog steeds een gerechtelijke procedure. Eind vorig jaar oordeelde de rechter in hoger beroep dat de Hells Angels verboden zouden moeten worden, maar zolang die uitspraak niet definitief is, kan de brandweerman niet worden ontslagen.

Mocht het komen tot een onherroepelijke gerechtelijke uitspraak die tot een verbod leidt van de motorclub, dan zal de brandweerman zijn lidmaatschap van de Hells Angels moeten beëindigen. Doet hij dat niet, dan mag hij volgens de rechter alsnog worden ontslagen.

Merendeel rechtszaken op niets uitgelopen

Onder leiding van oud-commandant Leen Schaap spande de Amsterdamse brandweer tussen 2016 en 2019 meerdere rechtszaken aan tegen werknemers, maar bij het merendeel daarvan kreeg de korpsleiding geen gelijk.

Schaap was aangesteld om orde op zaken te stellen bij de brandweer, maar moest onder druk van burgemeester Halsema het veld ruimen. Zijn opvolger Tijs van Lieshout heeft inmiddels contact opgenomen met de ten onrechte ontslagen brandweerman om te kijken hoe hij zijn werk weer kan hervatten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl