De Provinciale Statenvergadering over de bestuurscrisis in Limburg, eerder dit jaar ANP

Binnen het CDA-Limburg leeft op sommige plekken de gedachte dat alles is toegestaan wat niet bij wet nadrukkelijk verboden is. Bestuurders vinden het normaal dat ze verschillende functies op elkaar stapelen. Dat is een van de conclusies van de commissie Kaiser die in opdracht van CDA-Limburg onderzoek heeft gedaan. Een van de aanbevelingen is dat CDA'ers in Limburg elkaar leren tegenspreken.

Aanleiding voor het rapport Integriteit door identiteit is een affaire dit voorjaar die leidde tot het vertrek van twee CDA-gedeputeerden en een CDA-burgemeester. Zij werden beschuldigd van belangenverstrengeling bij het beheer van het Limburgs landschap. De gouverneur van Limburg stapte op na een vertrouwensbreuk.

Naar aanleiding van de affaire sprak de commissie onder leiding van oud-CDA-burgemeester Herman Kaiser met meer dan vijftig Limburgse CDA'ers. De conclusie is dat er binnen het CDA-Limburg (te) weinig regie is en er te veel eilandjes zijn, meldt 1Limburg. "Er is eerder sprake van afzonderlijke groepjes dan van een geolied, samenhangend geheel."

Allang verleden tijd

Op de eilandjes hebben de CDA-bestuurders vaak een mix van functies. In Trouw zegt commissievoorzitter Kaiser: "Wij dachten dat zo'n houding allang verleden tijd is. Als je een publieke functie hebt, leef je in een glazen huis en moet je altijd de schijn van belangenverstrengeling vermijden." Hij benadrukt dat een raads- of statenlid zich moet onderscheiden door zich te concentreren op zijn of haar publieke ambt, niet door de stapeling van functies.

De commissie constateert ook dat er een cultuur heerst van elkaar niet willen of durven tegenspreken. Dat geldt niet alleen ten aanzien van de partij maar ook in de gespannen omgang met kritiek in de pers. Bij de één leeft de opvatting "ze moeten ons hebben", de andere ziet de publicaties in de media meer als 'signalen' en 'leermomenten'.

Leren tegenspreken

De commissie Kaiser komt met een reeks aanbevelingen hoe het beter kan. Het CDA moet kritisch kijken naar dubbelfuncties. Verder moeten er vertrouwenspersonen komen waar iedere CDA'er in Limburg terechtkan met vragen of opmerkingen over integriteit. Ook moet er blijvende bijscholing komen.

De commissie-Kaiser bepleit verder het opzetten van netwerken, waar Limburgers elkaar "leren" tegenspreken en scherp houden.

STER reclame