De aankomst in Eindhoven van de lichamen van de in Mali omgekomen militairen ANP

Het is nog steeds niet goed gesteld met de veiligheid binnen Defensie. De afgelopen jaren is er wel veel verbeterd, maar er is nog veel werk te verzetten. Dat concludeert de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid in haar eindrapport.

Het ministerie van Defensie heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's extra uitgetrokken om de veiligheid te verbeteren. Maar de commissie vindt dat er structureel extra geld moet komen. Het begin is er, maar er is onvoldoende reden om nu al tevreden te zijn, zegt de commissie onder leiding van oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

De commissie werd drie jaar geleden ingesteld met de opdracht om te kijken hoe de veiligheid binnen Defensie kan worden verbeterd.

Fatale ongelukken Mali en Ossendrecht

Aanleiding was een dodelijk ongeluk met een mortiergranaat in Mali en een ongeluk op de schietbaan in Ossendrecht.

Bij het ongeluk in Mali in 2016 kwamen twee militairen om en raakte er een zwaargewond. Een granaat ontplofte spontaan tijdens een oefening. Na onderzoek bleek dat de granaat allerlei gebreken had. En bij het ongeluk in Ossendrecht, ook in 2016, werd een militair dodelijk getroffen bij een schietoefening. Hij stond achter een doel dat werd beschoten, met alleen een dunne wand ertussen.

Niet alleen extra geld is de komende jaren belangrijk, zegt de commissie, ook moet er meer tempo worden gemaakt met het uitvoeren van goede plannen. En de randvoorwaarden om het werken bij Defensie veiliger te maken, moeten worden verbeterd. Zo moet er extra worden geïnvesteerd in personeel en materieel.

Meer bevoegdheden commandanten

Verder pleit de commissie ervoor om intern en extern open en eerlijker te communiceren over risico's. Nu wordt snel de schuldvraag gesteld na een incident, zeggen de onderzoekers, terwijl het juist belangrijk is om dan te kijken hoe je incidenten in de toekomst kunt voorkomen.

Commandanten moeten volgens de commissie zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Zij zijn verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, maar ze kunnen dat niet zelf regelen. Ze moeten nu nog met allerlei andere onderdelen binnen Defensie overleggen. Dat moet anders, vindt de commissie.

De afgelopen drie jaar, sinds de visitatiecommissie aan het werk is, is er binnen Defensie wel veel meer aandacht voor het thema veiligheid. Dat vindt de commissie bemoedigend.

STER reclame