Het koffertje met de verantwoordingsstukken ANP

Een meerderheid van de Tweede Kamer is positief over een voorstel van D66 om de ministeries van Defensie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder strenger financieel toezicht te stellen. De Algemene Rekenkamer constateerde vorige maand "ernstige onvolkomenheden" bij de uitgaven van de twee departementen. Het financieel beheer is niet op orde.

Regeringspartij D66 zal morgen bij het Verantwoordingsdebat een motie indienen om de controle op de financiële gang van zaken te vergroten. Defensie en VWS moeten minstens twee keer per jaar aan de Kamer gaan rapporteren hoe het staat met de aanpak van de onvolkomenheden. Verschillende partijen, waaronder VVD, CDA en PvdA, overwegen het voorstel te steunen.

Ze vinden dat de onvolkomenheden serieus en voortvarend aangepakt moeten worden en dat de Kamer ook tussentijds beter de vinger aan de pols moet kunnen houden.

VVD-Kamerlid Eelco Heinen wijst erop dat de Rekenkamer al in september vorig jaar zag dat het niet goed ging met het financieel beheer en dat de Kamer er pas in juni over kan debatteren.

Derde woensdag in mei

In het Verantwoordingsdebat bespreekt de Tweede Kamer het financieel jaarverslag van het kabinet. Dat werd traditioneel op de derde woensdag in mei gepresenteerd, samen met het oordeel van de Rekenkamer.

Die concludeerde dit jaar dat er bij VWS 5,1 miljard euro onrechtmatig is uitgegeven. De Kamer is niet altijd op tijd en juist ingelicht en in veel gevallen zijn de bonnetjes en ontvangstbewijzen niet goed op orde. Het geld werd grotendeels uitgegeven aan coronamateriaal als mondkapjes, testen en beademingsapparatuur.

Demissionair minister De Jonge erkende in een eerste reactie de onvolkomenheden, maar die zijn volgens hem ontstaan omdat zijn ministerie door de pandemie in crisisstand stond. "Ordentelijk financieel beheer was niet de eerste prioriteit."

Meerdere Kamerleden zeggen dat ze die uitleg niet zullen accepteren in het debat van woensdag. Er is breed begrip voor de haast die er was, maar niet alle regels hoeven dan overboord.

Onderhoud kazernes

Ook bij Defensie constateerde de Rekenkamer fouten. De minister heeft daar onvoldoende zicht op het onderhoud van kazernes, kantoren en oefenterreinen en daarmee komt de veiligheid van het personeel in het geding, zo was de conclusie.

In totaal is er in 2020 ruim 9 miljard euro door het kabinet uitgegeven, zonder dat de verantwoording ervan op orde was.

STER reclame