NOS Nieuws

Een vijfde van de coronasteun ging naar bedrijven met omzetgroei

Ruim een vijfde van de totale coronasteun van de overheid gaat naar ondernemers die het afgelopen jaar juist meer omzet boekten dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een publicatie van ambtenaren van het ministerie van Financiën in vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB).

In totaal is volgens de publicatie in 2020 zo'n 33 miljard euro aan coronasteun uitgegeven aan ondernemers. Het gaat om de NOW-loonsteun, de tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) en de eenmalige compensatie voor de schade vanwege corona (TOGS).

De steun- en herstelpakketten zijn bedoeld om noodlijdende bedrijven te helpen om de coronacrisis door te komen. De hoogte van de steun die zij ontvangen, hangt af van de omzet. Om een tegemoetkoming te ontvangen, moeten ondernemers minstens 20 tot 30 procent omzetverlies lijden.

Meer omzet

Maar nu blijkt uit de cijfers dat lang niet alle bedrijven vorig jaar omzetverlies leden ten opzichte van 2019. Zo ging 23 procent van de coronasteun naar ondernemers die in 2020 meer omzet behaalden dan in 2019. Daarnaast ging nog eens 24 procent van de steun naar ondernemers die op jaarbasis minder dan 20 procent omzetverlies leden. Dat kan doordat in de regelingen steeds wordt gekeken naar de omzet over een aantal maanden, niet het hele jaar.

Ook van de ondernemers die gebruikmaakten van de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen, zag een derde de omzet in 2020 stijgen. Daartegenover staat dat 86 procent van de ondernemers die een lagere omzet draaiden in 2020 geen gebruikmaakte van de mogelijkheid tot belastinguitstel.

Discussie: stoppen of verlengen?

De cijfers zijn nog voorlopig, omdat nog niet bekend is hoeveel van deze ondernemers geld zullen moeten terugbetalen. Ook zijn nog niet alle sectoren hierin opgenomen. Toch publiceren de ambtenaren dit alvast, omdat er veel discussie is over hoe het verder moet met de coronasteun.

Gisteren werd het zesde steunpakket aangekondigd. Daarbij werd duidelijk dat het kabinet intern veel discussie heeft over hoelang de steun nog moet doorlopen en of het nog wel nodig is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl