Formatie

Informateur Hamer heeft vanochtend de leiders van Forum voor Democratie, JA21, SGP en BBB en de fractie-Den Haan gezamenlijk ontvangen. Ook PVV-leider Wilders was uitgenodigd, maar hij sloeg de uitnodiging af, omdat hij naar eigen zeggen Hamer alles al heeft verteld.

De informateur praat deze week in 'clusters', vooral over het herstelbeleid na de coronacrisis. Een van de voornaamste opdrachten die ze van de Tweede Kamer heeft gekregen is om daar overeenstemming over te zoeken.

Coalitie over rechts

FvD-leider Baudet herhaalde zijn voorkeur voor een coalitie over rechts: "Zo kun je ook een meerderheid vormen. Ik vind dat dat op een serieuze manier moet worden meegewogen." Hij zei ook dat de samenleving na de coronacrisis veel sneller open kan dan andere partijen denken.

JA21-leider Eerdmans toonde zich verrast over de samenstelling van de groep die Hamer had uitgenodigd: "Het is wel een opmerkelijke constructie. We stellen vast dat de VVD de wens voor een rechts kabinet heeft laten vallen."

SGP-leider Van der Staaij vond het een constructief gesprek over allerlei thema's, bijvoorbeeld ook over de jeugdzorg. Hij zei dat het niet alleen ging over politieke verschillen van mening.

Eerste cluster

Gisteren sprak Hamer al met een eerste cluster. Toen waren VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan de beurt. De algemene verwachting is dat een aantal van die partijen de nieuwe coalitie zullen vormen. Morgen praat de informateur met een derde cluster. Dat bestaat uit de leiders van Partij voor de Dieren, Volt, Denk, de groep-Van Haga en Bij1.

Behalve met politici heeft Hamer ook gesproken met vertegenwoordigers van diverse andere instellingen en bedrijven. Vandaag ontving ze onder meer organisaties die zich richten op duurzaamheid, zoals de Stichting Urgenda, en op ouderen, zoals de ANBO. Morgen praat ze ook nog met deskundigen op het gebied van digitalisering.

STER reclame