Door economieredacteur André Meinema

Het herstel op de woningmarkt zet niet door. Door de oplopende rente en aanscherping van de regels voor een hypotheek is de huizenmarkt na de opleving van eind vorig jaar weer ingezakt. Dat staat in de Kwartaalmonitor Woningmarkt van het ING Economisch Bureau.

De huizenverkoop zakte eind 2008 en begin 2009 tijdens de recessie helemaal in. Eind 2009 en begin 2010 herstelde dat heel voorzichtig.

Maar halverwege 2010 zakte de verkoop weer in door de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Toen duidelijk werd dat de aftrek overeind bleef, trok de woningmarkt weer aan. Eind 2010 constateerde de makelaarsvereniging NVM dat de verkoop in het vierde kwartaal 15 procent hoger lag dan het kwartaal daarvoor. De markt herstelt van de dip, constateerde men opgelucht.

Korte duur

Maar de vreugde was van korte duur. Op 1 januari dit jaar werd de hypotheekverstrekking aangescherpt door hogere inkomensnormen. Hypotheeklasten wegen zwaarder mee in het inkomen, zodat je met hetzelfde inkomen en bij gelijkblijvende rente toch minder geld kan lospeuteren bij de bank.

De verkoop zakte weer helemaal in. Bovendien bleken de extra kopers in de laatste maanden van 2010 vooral mensen te zijn die de aanscherping vòòr wilden zijn en de koop van een huis naar voren haalden.

Daling zet door

De daling van het aantal huizenverkopen zet ook door in het lopende kwartaal. De strengere hypotheekeisen en de oplopende rente schrikt kopers af en beperkt hun financiële mogelijkheden. Het ING Economisch Bureau maakt dat op uit het dalende aantal zoekopdrachten naar huizen op internet en de consumentenenquête van het CBS. De interesse neemt af. De dubbele dip op de woningmarkt is een feit.

Omdat de rente dit jaar verder zal stijgen en de hypotheekregels per 1 augustus nog strenger worden zal de situatie er ook niet op verbeteren.

De nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financiering stelt dat straks maximaal 110 procent van de woningwaarde geleend kan worden, in plaats van de huidige 120 procent. Ook verdwijnt de volledige aflossingsvrije hypotheek en mag maximaal de helft van de hypotheeksom aflossingsvrij zijn. Er kan dus minder geleend worden en de maandlasten zullen ook nog eens hoger uitvallen door de oplopende rente en de duurdere hypotheekvorm.

Lagere prijzen

Er staan steeds meer en langer huizen te koop. Het zijn er bijna 185.000, dat is 14 procent meer dan een jaar geleden. De afnemende vraag zet druk op prijzen. De gemiddelde vraagprijs is met 3,5 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden, maar in de praktijk zijn dalingen tot 10 procent niet abnormaal.

ING concludeert daarom dat de huizenprijzen dit en volgend jaar nog verder zullen dalen. De verkopersmarkt van voor de crisis is omgeslagen in een kopersmarkt en dwingt huiseigenaren te zakken met hun prijs.

Maar huiseigenaren zijn ook lang niet altijd geneigd tot het verlagen van de verkoopprijs. Ze hebben het huis op de top van de markt duur gekocht of met een zware hypotheek. Dus dreigen ze met een restschuld te blijven zitten als de prijs teveel zakt.

STER reclame