Het stadhuis in Enschede RTV Oost

Bijna 700 inwoners van Enschede hebben in het verleden onterecht een te hoge boete gekregen voor het overtreden van de bijstandsregels. De gemeente Enschede betaalt de inwoners een bedrag van bij elkaar 427.000 euro terug.

De Enschedeërs kregen een boete omdat ze van begin 2013 tot eind 2015 niet zouden hebben voldaan aan de inlichtingenplicht, meldt RTV Oost. Dat hield in dat zij niet alle informatie hadden gegeven die van hen werd gevraagd bij het beoordelen van de uitkering door de gemeente.

In 2019 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat alleen bij bewezen kwade opzet het volledige uitkeringsbedrag mag worden teruggevorderd. Naar aanleiding van die uitspraak heeft de gemeente zo'n 1000 boetes die tussen 2013 en 2015 zijn opgelegd opnieuw beoordeeld.

Ruim 900 opgelegde boetes zijn nu herzien. Volgens de gemeente is er barmhartig omgegaan met het terugbetalen

Daarvan heeft de gemeente ruim negenhonderd opgelegde boetes herzien. Volgens de gemeente Enschede is er barmhartig omgegaan met het terugbetalen van de bedragen. "Inwoners hoefden niet zelf een aanvraag in te dienen, maar de herziening is proactief opgepakt", meldt het gemeentebestuur aan de gemeenteraad.

STER reclame