Energiebedrijf EPZ gaat binnenkort voor het eerst in zes jaar kernafval naar Frankrijk vervoeren. Het is materiaal uit de centrale in Borssele, dat via het spoor naar het bedrijf Cogema in La Hague (Normandië) wordt gebracht.

In Frankrijk worden de grondstoffen plutonium en uranium eruit gehaald om ze opnieuw te gebruiken.

De transporten lagen stil sinds Frankrijk in 2006 de regels aanscherpte. EPZ heeft nu een nieuwe vergunning. Milieuorganisaties tekenden vergeefs bezwaar aan.

Voordat de splijtstofstaven op transport worden gezet, moeten ze twee jaar zijn afgekoeld in het bassin van de centrale. Doordat al zes jaar geen staven zijn afgevoerd, zit het bassin vol en moet het materiaal in Frankrijk worden 'opgewerkt'.

Goed mis

Volgens Jan Wieman van de kerncentrale is het transport veilig. "Het komt goed, omdat de staven worden vervoerd in containers die bestand zijn tegen extreme ongelukken."

Greenpeace is tegen het transport. "Het loopt waarschijnlijk goed af, maar het is net als met een centrale, als het misgaat, gaat het goed mis", zegt Ike Teuling van de milieuorganisatie.

In het verleden waren er geregeld acties tegen het vervoer van kernafval. Om veiligheidsredenen maakt het bedrijf de exacte transportdata niet bekend.

STER reclame