Informateur Tjeenk Willink NOS

Informateur Tjeenk Willink vindt dat nu niet kan worden gezegd dat VVD-leider Rutte geen belemmering is voor de formatie. Hij heeft daarover een verklaring uitgebracht aan de pers.

Tjeenk Willink is sinds dinsdag aan het werk. In de verklaring benadrukt hij dat hij kijkt hoe een kabinet kan worden gevormd, en dat dat niet los kan worden gezien van "de breed gevoelde wens tot wijziging van de bestuursstijl."

In een persconferentie zei hij woensdag dat VVD-leider Rutte niet de enige drager is van de huidige bestuursstijl. Tjeenk Willink wijst erop dat sommige media uit die uitspraak de conclusie trekken dat Rutte geen belemmering is voor de formatie. De informateur neemt daar afstand van.

Conclusie niet van Tjeenk Willink

"Die conclusie kan de informateur niet tot de zijne rekenen zolang het tweede deel van zijn opdracht niet is uitgevoerd: te onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan", staat in de verklaring van Tjeenk Willink.

Er is veel discussie over Rutte, sinds duidelijk werd dat hij in het begin van de formatie de positie van CDA-Kamerlid Omtzigt ter sprake heeft gebracht, maar zich dat niet meer kon herinneren. De Kamer nam vorige week een motie van afkeuring aan over het optreden van Rutte.

STER reclame