Laitche

De provincie Zuid-Holland mag duizenden smienten niet afschieten. Dat heeft de Raad van State bepaald. Volgens de provincie zorgen de eenden voor schade aan gras en gewassen. Maar volgens de Raad van State heeft de provincie onvoldoende gemotiveerd dat het afschieten van de beschermde eendensoort geen nadelige invloed heeft op de instandhouding van de soort.

In het faunabeheerplan van de provincie staat dat jaarlijks maximaal 6500 smienten mogen worden afgeschoten. Dat zou volgens de provincie neerkomen op één procent van de populatie. Volgens de Raad van State gaat het niet om één procent, maar om zes procent van de populatie en is het niet zeker of de instandhouding van de smient niet verder zal verslechteren door de uitvoering van het faunabeheerplan.

Motivering onvoldoende

Eerder oordeelde ook de Haagse rechtbank al dat de motivering voor het afschieten onvoldoende was. Natuurbeschermings- en vogelorganisaties hadden betoogd dat de provincie geen zekerheid kon geven hoe het afschot zou uitpakken voor de instandhouding van de vogelsoort en daar ging de rechtbank in mee. Volgens Europese regels mag de staat van de instandhouding van de vogelsoort niet verslechteren.

De provincie tekende hoger beroep aan tegen deze uitspraak bij de Raad van State, maar ook die oordeelt nu dus dat de eenden niet mogen worden afgeschoten.

Iedere winter zakken honderdduizenden smienten uit Scandinavië af naar Nederland, met name naar de Hoeksche Waard, om daar te overwinteren.

STER reclame