ANP

De trek vanuit de Randstad naar regio's daarbuiten is het afgelopen jaar versterkt. Dat blijkt uit een vergelijking die het CBS heeft gemaakt tussen de maanden april tot en met december 2020 en dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2019.

Sinds 2015 verhuizen ieder jaar meer mensen vanuit de Randstad naar een middenzone van het land, met Flevoland en grote delen van Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant. Het aantal mensen dat in omgekeerde richting verhuist, blijft min of meer gelijk.

Ook een derde zone waar het CBS mee rekent, wint jaar op jaar terrein onder Randstedelingen. Bij deze 'nationale periferie' horen de noordelijke provincies, Limburg, Zeeland en de oostelijke delen van Gelderland en Overijssel.

Trend gekeerd

In 2015 verhuisden nog bijna 4000 mensen meer vanuit de regio naar de Randstad dan andersom. Die trend keerde in 2018 en het afgelopen jaar vertrokken er juist 3000 mensen meer van de Randstad naar de regio.

In totaal verhuisden er vorig jaar bijna 56.000 mensen uit de Randstad en kwamen er vanuit de rest van het land zo'n 43.000 terug. De trend was al ingezet, maar over het algemeen wordt aangenomen dat het een corona-effect is dat mensen meer ruimte willen hebben. Vaker thuiswerken maakt daarbovenop eventuele extra reistijd in de toekomst behapbaar.

50- en 60-plussers

De toenemende trek vanuit de Randstad is het meest te zien bij vijftigers en zestigers. Van de in de Randstad wonende zestigers die in 2020 verhuisden, verliet 18 procent de Randstad voor een andere regio. In 2019 was dat nog 16 procent en in 2015 nog 12 procent.

Wat betreft inwonertal groeiden met name regio's in Gelderland, Drenthe en Limburg hard. Op de Veluwe kwamen er door binnenlandse verhuizingen de meeste mensen bij: zo'n 2000.

STER reclame