Janericloebe/public domain
NOS Nieuws

Consumentenbond: viskramen en viswinkels houden zich niet aan etiketregels

Viskramen en viswinkels zijn eigenlijk verplicht om allerlei gegevens te vermelden over de vis die ze verkopen. Maar daar houden ze zich vaak niet aan, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

Volgens EU-regels moeten ze op etiketten of vitrinekaartjes de precieze naam van de vis, het herkomstgebied en de vangst- of kweekmethode vermelden. Maar van de 97 zaken die de bond onderzocht, had er maar één alles helemaal in orde.

"Bij 34 procent ontbreken labels of vitrinekaartjes volledig", zegt de Consumentenbond. "En als er al verplichte informatie op staat, is dit in 24 procent alleen het herkomstgebied, 10 procent vermeldt de vangst- of kweekmethode en over de wetenschappelijke naam geeft maar 6 procent informatie."

Moeilijk om voor duurzaam te gaan

Volgens de Consumentenbond bemoeilijkt dit het kiezen voor duurzamere vis. "Het is hoog tijd dat visverkopers zich beter gaan houden aan de etiketteringsregels. En dat de NVWA hier streng op toeziet", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

"Overbevissing, schade aan het milieu, bijvangst en vervuiling, de problemen in de visserij liegen er niet om. Bij duurzame vis wordt rekening gehouden met de visstanden en de negatieve impact op natuur en milieu wordt zoveel mogelijk beperkt. Consumenten die duurzame vis willen kiezen, moeten dan wel beschikken over de juiste informatie."

'Supermarkt doet het beter'

Er zijn in Nederland zo'n 750 viswinkels en viskramen. De bond bezocht er daarvan dus bijna honderd. Volgens de Consumentenbond kun je in supermarkten vrij makkelijk duurzame vis kiezen door te letten op de keurmerken ASC en MSC.

Maar van de bezochte winkels en kramen werkt slechts 3 procent met keurmerken. Om met zo'n keurmerk te werken moet je een licentie hebben. En dat levert extra kosten en administratie op. Ook zonder keurmerk kan een vis duurzaam zijn, wat te controleren is op de Viswijzer. Maar dan moet je dus wel weten om welke vis het gaat en waar die vandaan komt.

Goede keus

Volgens de Consumentenbond zijn sommige soorten vis altijd een goede keuze, ook zonder keurmerk: haring, Schotse of Noorse zalm, wijting en schelvis. Ook mosselen, oesters, Hollandse garnalen en Noordzeekrab zijn een optie.

Ook zouden mensen vaker moeten kiezen voor bijvangst-vis zoals grauwe poon, schar of steenbolk. En nog een laatste tip: vraag bij kibbeling en lekkerbek van welke vissoort die gemaakt is. Kies daarbij voor wijting of schelvis en vermijd kabeljauw zonder MSC-keurmerk.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl