Voor leerlingen uit groep 8 is februari misschien wel de spannendste maand van het jaar. Dan horen ze welk schooladvies ze krijgen. Dat advies komt na een roerige tijd, waarin de leerlingen zowel in groep 7 als groep 8 te maken kregen met de beperkingen door het coronavirus. Zo volgden ze door de lockdowns ruim twee maanden onderwijs vanuit huis.

Daarom roepen minister Slob voor Onderwijs en de koepel van schoolbesturen (de PO-Raad) scholen op om anders om te gaan met de schooladviezen. Bij twijfel tussen twee adviezen moeten scholen kiezen voor het hoogste advies, luidt de oproep. Als een leraar bijvoorbeeld twijfelt om een leerling naar het vmbo of de havo te sturen, dan kan hij het beste havo kiezen, aldus Slob.

Dat gebeurt ook op basisschool Mecklenburg in Enschede. Daar is zeker de helft van de voorlopige adviezen naar boven bijgesteld, ook al gaven niet alle toetsresultaten daar aanleiding toe.

Groep 8-leerling Romo kreeg deze week zijn schooladvies te horen. In groep 7 kreeg hij het voorlopige advies vwo. Hij verwacht dat dat zo blijft, maar is toch zenuwachtig:

Romo krijgt schooladvies: 'Altijd spannend, zo'n gesprek'

STER reclame