Jongeren met een Halt-straf
NOS Nieuws

Duizenden Halt-straffen minder door corona

Afgelopen jaar zijn vanwege corona duizenden Halt-straffen minder opgelegd dan in de jaren ervoor. Over het afgelopen decennium kregen gemiddeld 16.500 jongeren een alternatieve straf, maar in 2020 waren dat er slechts 13.421.

Omdat jongeren minder op straat waren door thuisonderwijs en de lockdown, daalde het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling, staat in het jaarverslag van het bureau. Een op de tien afgehandelde zaken was corona-gerelateerd, zoals overtredingen van het samenscholingsverbod.

Uit het overzicht blijkt dat zaken als baldadigheid en verstoring van de openbare orde vaker werden bestraft, terwijl het schoolverzuim kelderde van 2401 in 2019 naar 968 gevallen. Er was een grote stijging van het aantal verkeersdelicten. Die toename werd veroorzaakt door een pilotproject, waarbij jongeren die zonder rijbewijs worden betrapt voortaan ook een Halt-straf krijgen.

Halt-straffen

Delict 2019 2020
Baldadigheid 1280 1473
Openbare orde 1219 1028
Overig (o.a. corona-gerelateerd) 4372 3535
Schoolverzuim 2401 968
Verkeer 258 1395
Vermogensdelicten 4449 3044
Vernieling 788 681
Vuurwerkovertredingen 1321 1297
Eindtotaal 16.088 13.421

Vanwege de pandemie kon Halt vaak de gebruikelijke alternatieve straffen niet opleggen, zoals werken in een verpleeghuis of op een kinderboerderij. In plaats daarvan kregen jongeren bijvoorbeeld de opdracht boodschappen te doen voor een oudere, helpen bij het huiswerk van een broertje of zusje of klusjes in huis. Als bewijs moesten foto's en filmpjes worden opgestuurd.

Omdat ook spreekuren en klassenbezoeken niet mogelijk waren, ontwikkelde Halt een online lesmethode om kinderen voorlichting te geven. Daarin was ook extra aandacht voor criminaliteit die door corona een vlucht nam, zoals phishing en identiteitsfraude.

"Door alle corona-dynamiek heen is een ding onveranderd gebleven en misschien zelfs belangrijker geworden", concludeert directeur Janet ten Hoope in het jaarverslag. "Jongeren zijn geholpen met tijdige en pedagogische begrenzing, juist in een maatschappij waar veel aan de hand is."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl