Oktober 2020: studenten van de Hogeschool Rotterdam aan het werk ANP

De berichten over de geestelijke gezondheid van jongeren worden steeds alarmerender. Veel jongeren voelen zich somber door corona en in het hele land zoeken steeds meer jongeren hun toevlucht bij de crisisdienst jeugdpsychiatrie. En de Kindertelefoon wordt veel vaker gebeld over emotionele problemen dan tijdens de eerste lockdown. Het gaat over depressieve gevoelens, maar ook over eenzaamheid en zelfdoding.

Ook het kabinet erkende vandaag dat er sprake is van een welzijnscrisis, vooral bij jongeren. Daarom moet het voor hen mogelijk worden om elkaar op korte termijn weer te kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld in buurthuizen, sporthallen of bibliotheken. Wel met inachtneming van de 1,5 meter.

Belangrijke eerste stap

Hoewel een biebbezoek niet meteen klinkt als een spannend tijdverdrijf, is Maurice Knijnenburg van de Nationale Jeugdraad toch enthousiast. Studenten spreken bijvoorbeeld graag af in de bibliotheek om samen te studeren. Hij noemt het een eerste mijlpaal, die jongeren ademruimte geeft. "Ze hebben het mentaal heel zwaar omdat ze veel sociaal contact moeten missen."

Er zijn wel manieren om elkaar te ontmoeten, erkent Knijnenburg, maar met maar een bezoeker per dag zijn de mogelijkheden beperkt. "Daarom is dit een heel belangrijke eerste stap, dat er iets mogelijk wordt op publieke locaties waar de veiligheid kan worden gewaarborgd."

De nood is hoog, bleek eerder. Jongeren komen door de avondklok en andere lockdownmaatregelen psychisch in de knel. Ze hebben sociaal contact nodig voor hun ontwikkeling, zeggen experts, anders kunnen de gevolgen tragisch zijn.

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS bleek vorige maand ook dat jongeren meer moeite hebben met de maatregelen dan andere leeftijdsgroepen. Een kwart van de jongeren van 18-24 jaar geeft aan dat de avondklok voor hen problematisch is.

NOS op 3 zoekt in deze video naar oplossingen voor jongeren en ging in therapie:

"De lockdown is voor jongeren relatief zwaarder dan voor ouderen. Gebrek aan structuur en contact kan voor deze groep desastreus zijn", zei hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie Eveline Crone daarover.

Al in oktober, kort na de horecasluiting, trok de Nederlandse ggz aan de bel: de branchevereniging maakte zich grote zorgen over de mentale gezondheid van met name kinderen en jongeren. Volgens de ggz waren er toen al steeds meer aanwijzingen dat kinderen en jongeren lijden onder het stilvallen van sociale interacties.

STER reclame