Werkzaamheden op de sociale werkplaats Patijnenburg
NOS NieuwsAangepast

Akkoord over nieuwe cao voor mensen met een arbeidsbeperking

Op 1 juli 2021 krijgen werknemers met een arbeidsbeperking voor het eerst sinds de invoering van de participatiewet een cao. Daarover hebben de vakbonden een akkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Cedris, de branchevereniging voor sociale werkbedrijven. Als leden van de organisaties ook akkoord gaan, is de weg vrij voor de nieuwe cao.

In Nederland zijn zo'n 15.000 werknemers met een arbeidshandicap via de Participatiewet aan het werk. De cao komt in plaats van wat de betrokkenen een "lappendeken van verschillende lokale regelingen" noemen. Gemeenten hanteerden verschillende regelingen en daarbij konden arbeidsbeperkten vrijwel nooit een pensioen opbouwen.

Participatiewet

Werknemers met een arbeidsbeperking - die niet zelfstanding het minimumloon kunnen verdienen - zijn sinds 2015 aangewezen op de Participatiewet om aan het werk te komen. Bedrijven die arbeidsbeperkten in dienst hebben, krijgen subsidie van de overheid.

"Een fatsoenlijke arbeidsvoorwaardenregeling was voor deze mensen tot nu toe niet geregeld", zegt Bert Doek van Cedris. "Door de cao komt er een loonschaal. Dit biedt groeikansen in een loopbaan."

Naast de functieschaal zijn ook pensioenopbouw en reiskostenvergoeding belangrijke onderdelen van de cao. Daarnaast zit er in de cao een prikkel om werknemers - die vaak gedetacheerd worden - in vaste dienst te nemen. Doek: "Het is nu meer gericht op de ontwikkeling van de werknemer."

'Historische cao'

"Met deze cao wordt een nieuwe stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt, waarop iedereen volwaardig kan meedoen", zegt Job Cohen, voorzitter van Cedris. "Een historische cao", zegt FNV-onderhandelaar Marco Schipper. "Voor het eerst is er voor deze mensen een pakket met landelijke afspraken over hun loon, pensioenen, hoe lang ze moeten werken, verlof en opleidingen."

In 2013 nam de VNG nog een resolutie aan waarin stond dat er geen cao zou komen. Deze werd echter in 2019 geactualiseerd waardoor er ruimte kwam om de onderhandelingen te starten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl