Advocaat Phon van den Biesen en partijbestuurslid Marnix van der Werf (PvdD) ANP

Het is oneerlijk om alleen 70-plussers per brief te laten stemmen, en niet de jongere mensen die door ziekte of ander onderliggend lijden extra risico's lopen bij coronabesmetting. Dat stelde advocaat Phon van de Biesen namens de Partij voor de Dieren vandaag in het kort geding tegen de Staat.

Vanwege de coronapandemie mogen 70-plussers per brief hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Mensen die jonger zijn en een kwetsbare gezondheid hebben, mogen dat niet. Dit terwijl die groep vaak in dezelfde adem wordt genoemd door instanties als risicogroep voor het coronavirus.

Oneerlijk

Discriminatie, vindt de Partij voor de Dieren. "De Staat heeft terecht bedacht dat het stemmen voor 70-plussers tijdens deze pandemie niet veilig zou zijn. Maar ten onrechte wordt gedacht dat de mensen onder de zeventig met onderliggend lijden wel zonder kunnen", zei advocaat Van der Biesen. "Je kunt niet zeggen dat het nadeel dat je compenseert voor 70-plus helemaal niet bestaat voor die andere groep."

De advocaat wees ook op peilingen van Maurice de Hond, die onder meer laten zien dat 10 procent van de kiezers denkt niet te gaan stemmen uit angst voor besmetting. Dit zou gevolgen kunnen hebben op de opkomst en dat effect kan per partij verschillen, meldt De Hond. Advocaat Van den Biesen noemt het een "onthutsend beeld" en verwijt de Staat dat daar van tevoren niet meer onderzoek naar is gedaan.

Alternatieven genoeg

Volgens de advocaat van de Staat is van een ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd geen sprake. "In de Tweede en Eerste Kamer is hier uitvoerig over gedebatteerd." Volgens haar is bij de stemmingen over de coronaverkiezingswet meermaals de vraag voorbijgekomen of de groep kwetsbaren uitgebreid moet worden, maar "daar is niet voor gekozen".

Volgens de Staat zijn er voldoende maatregelen getroffen om het stemmen mogelijk te maken en veilig te laten verlopen voor iedereen. Stemlokalen worden coronaproof ingericht en het is de bedoeling dat iedereen een nieuw stempotlood krijgt, of dat het potlood tussendoor wordt schoongemaakt.

Bij uitzondering mag een persoon dit jaar namens drie anderen stemmen; eerder was dat maximaal twee. Ook kan er al twee dagen eerder gestemd worden; op 15, 16 en 17 maart dus.

Daarbij zou het volgens de advocaat van de Staat ook logistiek lastig te realiseren zijn om iedereen met onderliggend lijden per post te laten stemmen. Er is geen registratie van kwetsbaren, wat het praktisch moeilijk maakt om vast te stellen welke kiezer extra vatbaar is.

"Het produceren en versturen van 2,4 miljoen briefstembescheiden voor iedereen van 70 jaar en ouder is al een zeer majeure operatie die net uitvoerbaar is binnen de beschikbare tijd."

De uitspraak volgt vrijdag 19 februari.

STER reclame