Met nieuwe voorzitter Ingrid Thijssen wil VNO-NCW zich met MKB-Nederland richten op duurzaamheid, inclusiviteit en een eerlijke samenleving. ANP

Ondernemersverenigingen MKB-Nederland en VNO-NCW willen zich richten op 'brede welvaart' met veel aandacht voor duurzaamheid, inclusiviteit en een eerlijke samenleving. Dat staat in de toekomstagenda voor 2030 waarmee de pas aangetreden VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen een nieuwe weg in wil slaan.

Zo willen de werkgevers zorgen voor een stageplaats voor iedereen die dat nodig heeft en willen ze in 2030 200.000 banen hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zetten ze de deur open voor een verhoging van het minimumloon.

Een woordvoerder noemt de nieuwe koers een verrijking van de klassieke ondernemerspijlers, zoals minder regeldruk en innovatie. "We maken ons zorgen over spanningen die we op allerlei terreinen in de samenleving zien en hebben gekeken hoe we als bedrijfsleven kunnen bijdragen om die weg te nemen."

Corona

De ondernemersverenigingen zeggen zich te realiseren dat veel bedrijven op dit moment in een crisis zitten, maar proberen met deze nieuwe toekomstvisie verder te kijken. "Corona heeft alle zorgen die er al waren onder een vergrootglas gelegd, zoals de kansenongelijkheid en de onzekerheid van veel mensen over hun baan. Daarom komen we met deze voorstellen en agenda."

Om toe te werken naar 'brede welvaart' doen de ondernemers verschillende voorstellen, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Op grond van het economisch model van Raboresearch verwachten ze dat hun investeringsagenda de welvaart met een vijfde kan laten stijgen in 2030, ten opzicht van de situatie voor corona.

'Genoeg om over door te praten'

Vakbond FNV vindt dat uit de toekomstvisie "goede ambities spreken". Voorzitter Han Busker zegt dat de nieuwe koers openingen biedt om problemen op te lossen, maar ook dat het de verantwoordelijkheid van werkgevers is dat werkenden meer werkzekerheid krijgen. Daar ontbreekt het volgens de vakbond nog aan bij de plannen voor een groene agenda. Desondanks zegt Busker wel genoeg aanknopingspunten te zien in de toekomstagenda om over door te praten met de werkgevers.

Ook de reactie van vakbond CNV is overwegend positief. De vakbond noemt het een mooie zaak dat de ondernemers aandacht vragen voor diversiteit, klimaat en weknemersparticipatie. Voorzitter Piet Fortuin spreekt van een handreiking naar de vakbonden en geeft aan samen met werkgevers te willen kijken naar oplossingen voor de huidige problemen op de arbeidsmarkt.

STER reclame