In samenwerking met
Omroep Gelderland
NOS Nieuws

Raadsleden Arnhem willen duidelijkheid na langslepend conflict diversiteitsrapport

Raadsleden in Arnhem willen meer duidelijkheid over een inclusiviteitsrapport over de gemeente dat tot een paar maanden geleden 'verdwenen' was. Tussen 2017 en 2019 werd onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusiviteit bij de gemeente, maar de uitkomsten werden nooit bekendgemaakt. Tot november vorig jaar, na maandenlang aandringen door een raadslid.

Het onderzoek, gedaan door de Universiteit Tilburg, laat onder meer zien dat mensen met een niet-westerse achtergrond minder kans maken op een baan bij de gemeente. Het aantal sollicitanten met een niet-westerse achtergrond is lager minder dan het landelijk gemiddelde.

Het lukt de gemeente niet goed om deze mensen te interesseren, concludeerden de onderzoekers een paar jaar geleden. Ook verdienen mensen met een migratie-achtergrond minder, zeiden de onderzoekers. Het zou gaan om honderden euro's per maand verschil.

Diep door het stof

Ambtenaren hielden de resultaten uit het onderzoek verborgen voor de gemeenteraad en de wethouders, schrijft Omroep Gelderland. Wethouder Jan van Dellen ging een paar maanden geleden nog diep door het stof bij de raad. Hij wist naar eigen zeggen niet van het bestaan van het rapport. "Maar ik had dat wel moeten weten en u moeten informeren", zei hij toen. Met de ambtelijke top zijn "stevige" gesprekken gevoerd.

Ambtenaren zouden kritiek hebben gehad op de opzet van het onderzoek van de universiteit. Het zou onvolledig en nog niet af zijn geweest. Het rapport verdween in een la, waar het niet meer uitkwam, totdat ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede er vragen over ging stellen. Ook toen duurde het nog enige tijd voor het college met meer informatie kwam.

Hans Siebers van de Universiteit van Tilburg was verantwoordelijk voor het rapport. Hij zei eerder dat er volgens hem nooit kritiek van ambtenaren is gekomen op het rapport.

Hij denkt dat de gemeente niet zat te wachten op de uitkomsten. "De gemeente stond in de ontkenningsstand en wilde niet onder ogen zien dat er dingen gebeuren die op gespannen voet staan met de wet voor gelijke behandeling. Dan wordt elk gesprek zinloos. Het lijkt erop dat nu de boodschapper wordt bekritiseerd."

Onjuist en onvolledig geïnformeerd

Het Arnhemse college liet een bureau onderzoek doen naar de gebeurtenissen rond het rapport van de Tilburgse universiteit. Dat bureau concludeerde dat de gemeenteraad onjuist en onvolledig geïnformeerd is door het college. De resultaten werden eind vorige week naar de gemeenteraad gestuurd.

De gemeentelijke directie wordt verweten dat het rapport toen het beschikbaar kwam in juni 2019 niet direct aan de wethouders is voorgelegd. "Het heeft hen aan bestuurlijke sensitiviteit ontbroken." Toch had ieder collegelid kunnen weten dat er een onderzoek werd uitgevoerd, zeggen de onderzoekers.

"Wij zijn ontdaan door de stevige conclusies die het rapport bevat. De gemeenteraad is onvolledig en onjuist geïnformeerd over het inclusiviteitsrapport en dat mag nooit gebeuren", liet wethouder Jan van Dellen namens het college weten. Er komt nog een debat over de kwestie.

Onbegrijpelijk dat we nu voor de zoveelste maal een verzoek moeten doen om eindelijk eens alle informatie op tafel te krijgen.

Gerrie Elfrink, SP-raadslid

ChristenUnie, SP, D66, CDA, DENK Verenigd Arnhem, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij willen nu onder meer dat er meer inzicht komt in de inbreng van alle collegeleden op dit dossier. Zij willen alle informatie die de onderzoekers ook hebben gekregen en weggelakte stukken alsnog inzien. Ook vragen de fracties om alle openbaar gemaakte stukken digitaal aan te bieden. Tot nu toe moeten geïnteresseerden naar het gemeentehuis om deze in te zien en is het maken van kopieën verboden.

"Onbegrijpelijk dat we nu voor de zoveelste maal een verzoek moeten doen om eindelijk eens alle informatie op tafel te krijgen", vindt Gerrie Elfrink (SP). "Het gebrek aan openheid en eerlijkheid is de rode draad in dit discriminatie- en doofpotschandaal. En dat lijkt echt een hardnekkig probleem te zijn bij dit college."

Advertentie via Ster.nl