NOS Nieuws

Het wordt makkelijker om eerder te stoppen met werken

Het wordt voor werknemers makkelijker om eerder te stoppen met werken. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Koolmees, waarin dat is geregeld. Het voorstel is een uitwerking van het pensioenakkoord.

Op grond van de wet kunnen werkgevers afspraken maken met oudere werknemers, om hun maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd een uitkering aan te bieden ter hoogte van de AOW. De werkgevers hoeven daar dan geen heffing over te betalen. Het komt er in de praktijk op neer dat werknemers als het ware AOW uitbetaald krijgen door de werkgever.

De werknemers kunnen het bedrag zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun aanvullend pensioen eerder te laten ingaan. Het kabinet wil hiermee naar eigen zeggen tegemoet komen aan de zorgen van werknemers die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de de AOW-leeftijd.

Zware beroepen

Er komt ook een subsidieregeling voor uitkeringen aan werknemers in zware beroepen. Sectoren kunnen dan zelf aangeven voor welke specifieke groepen doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar is. De overheid bepaalt dus niet zelf wat zwaar werk is.

Onderdeel van de wet is verder dat werknemers bij hun pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde pensioen als bedrag ineens kunnen opnemen. De rest van de uitkering gaat dan evenredig omlaag. Omdat volgens Sociale Zaken dit deel van de wet erg ingewikkeld is voor pensioenuitvoerders, gaat dit onderdeel pas in 2023 in.

De Tweede Kamer ging in november al met de wet akkoord. De Eerste Kamer stemde gisteravond in, zonder te stemmen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl