Korpschefs: Wapenwet aanscherpen

tijd van publicatie Aangepast

De gezamenlijke korpschefs willen dat de Wapenwet wordt aangescherpt. Zo vinden ze dat er voor leden van schietverenigingen een verbod moet komen op het mee naar huis nemen van munitie.

Na de schietpartij in Alphen aan den Rijn begon de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek naar het verlenen van wapenvergunningen, maar de korpschefs willen de uitkomst daarvan niet afwachten en komen nu al met voorstellen.

Balans

"We moeten een goede balans zien te vinden tussen het recht om de schietsport te beoefenen en de algemene veiligheid", zegt de Zeeuwse korpschef Letty Demmers in het programma Nieuwsuur. Zo pleit zij namens de Raad van Korpschefs voor het beperken van het maximum aantal wapens per persoon van vijf naar drie.

Ook de minimumleeftijd voor leden van schietclubs moet verhoogd worden van twaalf naar achttien jaar. "Met achttien jaar mag je ook pas autorijden, dat brengt namelijk ook risico's met zich mee." Wel benadrukt ze dat ook op dit moment leden pas een wapen mogen bezitten als ze achttien zijn.

Een van de belangrijkste punten is een scheiding van munitie en wapens. De munitie mag dan alleen nog worden gebruikt op de schietvereniging en niet meer mee naar huis worden genomen. "Zo hopen we drama's als in Alphen aan den Rijn te verminderen."

Risico

De Raad wil bij het verlenen van wapenvergunningen bepaalde risicogroepen meer in kaart brengen en gaan controleren. Hierbij moet nadrukkelijk worden gekeken naar een eventueel psychiatrisch verleden. Volgens Demmers zullen jongeren die pas een wapen hebben en jonge mannen tussen de 16 en 24 jaar gerichter worden bekeken.

Een ander voorstel heeft betrekking op het verlengen van de wapenvergunning. Nu moet een sportschutter ieder jaar achttien schietbeurten op zijn schietvereniging afleggen om de vergunning te kunnen verlengen. De politie wil dat in de toekomst sportschutters per wapen achttien jaarlijkse schietbeurten moeten afleggen. Verwacht wordt dat een deel van de sportschutters dat niet haalt, en op den duur minder wapens in bezit zal hebben.

"De schietsport is een legale sport, daarom moeten we met legale middelen streven naar maximaal mogelijke veiligheid", aldus Demmers.

STER Reclame