NOS NieuwsAangepast

Wetten, regels en belastingtarieven: dit verandert er per 1 januari 2021

Vandaag veranderen er zoals ieder jaar allerlei wetten, regels en belastingtarieven. Zo gaat de vermogensbelasting omlaag, de belasting op aardgas omhoog, moeten alle nieuwe huizen bijna energieneutraal zijn, dronegebruikers zich registreren en mogen warmtepompen minder lawaai maken.

We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij, per thema: belastingen, wonen, arbeidsmarkt, duurzaamheid, bedrijven en meer.

Vermogensbelasting omlaag

Mensen mogen meer spaargeld en aandelen bezitten, zonder daar belasting over te betalen. Dit zogeheten heffingsvrij vermogen gaat omhoog van 30.846 euro naar 50.000 euro. De vermogensbelasting over het bedrag daarboven gaat wel ietsje omhoog. Heb je tussen de 50.000 en 100.000 euro, dan betaal je bijna 0,6 procent belasting, tussen de 100.000 en 1 miljoen bijna 1,4 procent en boven de miljoen bijna 1,8 procent.

Het komt erop neer dat iedereen met een vermogen tot 220.000 euro minder belasting gaat betalen. Mensen die meer hebben, gaan meer betalen.

Inkomstenbelasting omlaag, arbeidskorting en heffingskorting omhoog

Het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat ietsje omlaag, van 37,35 naar 37,1 procent. Dat tarief geldt voor je bruto-inkomen tot 68.507 euro. Zowel werkenden als mensen met een uitkering profiteren hiervan.

Tegelijkertijd stijgt de arbeidskorting die werkenden krijgen op hun inkomstenbelasting. Iemand die 40.000 bruto verdient hoeft daardoor 428 euro minder belasting te betalen.

Dan is er nog de algemene heffingskorting, die gaat ook omhoog. Mensen met een inkomen tot 68.507 gaan hierdoor minder belasting betalen. Lagere inkomens hebben meer voordeel dan hogere. Iemand die 20.000 verdient, betaalt 126 euro minder belasting.

Ouderenkorting omhoog

Voor ouderen is er een speciale korting op de inkomstenbelasting. Die korting gaat ook omhoog. Alleen ouderen die meer dan een AOW-uitkering verdienen, maar maximaal 49.000 euro, profiteren hiervan. Iemand met AOW-uitkering en aanvullend pensioen die in totaal 35.000 per jaar krijgt, betaalt 81 euro minder belasting.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Om de fiscale verschillen tussen zzp'ers en werknemers kleiner te maken, gaat de zelfstandigenaftrek omlaag. Zzp'ers krijgen dus minder korting op hun inkomstenbelasting. De aftrek daalt met 360 euro naar 6670 euro. De komende jaren gaat die in stapjes verder omlaag, naar uiteindelijk nog maar 3240 euro in 2036. Dat moet de arbeidsmarkt meer in balans brengen, aldus het kabinet.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting omlaag

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) kun je krijgen als je werkt en een kind van 12 of jonger hebt. De maximale korting gaat in 2021 wel omlaag, waardoor mensen die meer dan 30.000 euro verdienen 66 euro meer belasting gaan betalen.

Toeslagenstelsel verandert

Vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire wordt het toeslagenstelsel aangepast. Het kabinet wil daarmee bereiken dat "de menselijke maat terugkeert".

Zo kunnen mensen eerder reageren op een besluit van de Belastingdienst. En de fiscus kan alleen toeslagen stopzetten of boetes opleggen als iemand genoeg kans heeft gehad om eigen informatie aan te leveren. Als iemand een deel van een factuur niet betaald heeft, wordt niet meer de hele kinderopvangtoeslag van een jaar teruggevorderd.

Overdrachtsbelasting omlaag voor jongere, omhoog voor belegger

Om starters op de woningmarkt meer kans te geven, wordt de overdrachtsbelasting voor mensen tot 35 jaar verlaagd van 2 naar 0 procent. Die maatregel geldt tussen januari en eind maart voor huizen in alle prijscategorieën en vanaf april alleen voor huizen van maximaal vier ton.

Iedere koper die niet in een huis gaat wonen, moet straks 8 procent betalen. Dat zijn meestal beleggers, die huizen kopen om te verhuren. Maar ook mensen die een tweede woning kopen, bijvoorbeeld een vakantiewoning of een huis voor hun kind.

Voor kopers van 35 en ouder die het huis als hoofdverblijf zullen gebruiken, blijft de overdrachtsbelasting 2 procent.

Gebouwen verplicht bijna energieneutraal

Voortaan geldt de zogenoemde BENG-norm voor gebouwen. Dat betekent dat er alleen nog bouwvergunningen worden gegeven voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, want daar staat BENG voor. Dat geldt zowel voor woningen als andere soorten gebouwen. Voor nieuwe overheidsgebouwen gold de norm al sinds 2019, want de overheid wil het goede voorbeeld geven.

Eigenlijk zou de BENG-norm al in 2020 worden ingevoerd. Maar dat werd uitgesteld, omdat de software om te berekenen of een gebouw eraan voldoet, nog niet af was.

Nieuw energielabel

Samen met de invoering van de BENG-norm komt er ook een nieuw uitgebreid energielabel voor huizen. Voor nieuwe huizen wordt dat energielabel gebaseerd op de rekenmethode die ook voor BENG wordt gebruikt.

Voor bestaande woningen moet je een energieadviseur langs laten komen die je woning keurt. Dat gaat naar verwachting zo'n 190 euro voor een huis kosten en 100 voor een appartement. Als je al een bestaand vereenvoudigd energielabel (VEL) hebt, blijft dat nog tien jaar geldig.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners en afgestudeerden

Tweeverdieners kunnen voortaan een hogere hypotheek krijgen. Want het tweede inkomen telt mee voor 90 procent in plaats van 80 procent.

En een studieschuld gaat minder meetellen voor je maximale hypotheek, omdat de rente op studieschulden is gedaald. Iemand met een studieschuld van 25.000 euro kan daardoor ongeveer 7500 euro meer hypotheek krijgen.

Hypotheekrenteaftrek omlaag

De maximale hypotheekrenteaftrek gaat al een paar jaar stap voor stap omlaag. In 2021 gaat die van 46 naar 43 procent. Alleen mensen met een inkomen in de hoogste belastingschijf (boven de 68.507 euro) kunnen hierdoor minder hypotheekrente aftrekken.

Hypotheekgarantie tot 325.000

Je kan voortaan een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie krijgen tot een bedrag van 325.000 euro. Dat was 310.000. Door die garantie vraagt de hypotheekverstrekker een lagere rente. Want als je betalingsproblemen krijgt en je je huis gedwongen moet verkopen, betaalt NHG de bank als je dan nog een restschuld overhoudt.

Huurverlaging vragen

Huurders in een sociale huurwoning die relatief veel huur betalen ten opzichte van hun inkomen, kunnen voortaan eenmalig om een huurverlaging vragen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen wier inkomen gedaald is.

Iemand die minder dan 1935 euro bruto per maand verdient en meer dan 619 euro huur betaalt, komt in aanmerking.

Geen loonbelasting voor omscholing ex-werknemer

Als je je baan kwijtraakt kan je werkgever voortaan scholing voor je betalen zonder daar loonbelasting over te hoeven betalen. Tot nu toe werd dit nog gezien als loon en moest er dus belasting over worden betaald. Maar het kabinet wil omscholing makkelijker maken in deze coronacrisis om de arbeidsmarktpositie van ex-werknemers te verbeteren.

Minimumloon omhoog

Twee keer per jaar, in juli en januari, wordt het minimumloon bijgesteld. Vanaf januari 2021 bedraagt het 1684,80 euro bruto per maand. Dat is een stijging van 4,80 euro ten opzichte van juli.

Compensatie transitievergoeding bij overlijden of pensioen

Als personeel ontslagen wordt, moet de werkgever een transitievergoeding betalen. Dat moet ook als een bedrijf stopt omdat de directeur-eigenaar overlijdt of met pensioen gaat. Maar dat vond de overheid ongewenst.

Dus voortaan kan het bedrijf die transitievergoeding terugkrijgen van het UWV. Het moet dan wel om een klein bedrijf gaan met minder dan 25 werknemers. Bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever wordt de transitievergoeding niet gecompenseerd, er wordt wel gewerkt aan een regeling daarvoor.

Geen reiskostenvergoeding meer bij thuiswerken (uitgesteld)

Door de coronacrisis gingen veel mensen afgelopen jaar plotseling thuiswerken. Werkgevers mochten hun werknemers in 2020 een belastingvrije reiskostenvergoeding blijven geven, ook al kwamen ze niet meer naar kantoor. De ene werkgever bleef dan ook betalen, de andere stopte er mee.

Het kabinet zei eerder dat dit per 1 januari niet meer mag. Maar half december besloot het kabinet dit nog een maand uit te stellen. Ook in januari 2021 mag je nog een belastingvrije reiskostenvergoeding krijgen, ook al werk je thuis. Voor 1 februari beslist het kabinet wat vanaf dan de regel wordt.

Vliegtax ingevoerd

Vliegtickets worden iets duurder door de invoering van de vliegbelasting. Die bedraagt 7,85 euro en geldt voor iedere passagier die vertrekt vanaf een Nederlandse luchthaven. Het kabinet wil met de belasting de CO2-uitstoot door de luchtvaart tegengaan. Transferpassagiers hoeven geen vliegbelasting te betalen.

Belasting op gas omhoog

De belasting op aardgas stijgt met bijna 3 cent en is dan 52,5 cent per kubieke meter. De belasting op elektriciteit blijft nagenoeg gelijk.

Toch gaat een gemiddeld huishouden niet meer belasting betalen, omdat de vaste korting op de energiebelasting met 31 euro stijgt.

Maar als je dus meer dan gemiddeld gas verbruikt, ga je wel meer belasting betalen. De overheid wil daarmee stimuleren dat we minder aardgas gebruiken. Bijvoorbeeld door ons huis te isoleren of een warmtepomp te nemen in plaats van een cv-ketel.

Bijtelling elektrische auto omhoog

Voor een elektrische auto van de zaak betaal je nog altijd minder bijtelling dan voor een op benzine of diesel. Maar het verschil wordt wel minder.

De bijtelling was 8 procent over de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs en 22 procent over het bedrag daarboven. Dat wordt 12 procent over de eerste 40.000 en 22 procent over het bedrag daarboven. Voor een waterstofauto en een elektrische auto met zonnepanelen geldt de bijtelling van 12 procent wel over de hele prijs.

In de jaren na 2021 wordt de bijtelling voor emissievrije auto's steeds hoger, om in 2026 op 22 procent uit te komen, hetzelfde niveau als brandstofauto's.

Aanschafbelasting auto omhoog

De bpm, de belasting die je betaalt als je een auto koopt, gaat omhoog voor auto's op brandstof. Hoe meer CO2 een auto uitstoot, hoe meer bpm je moet betalen. De overheid wil daarmee de koop van duurzamere auto's stimuleren. Elektrische auto's zijn in ieder geval tot 2025 vrijgesteld van bpm.

Industrie betaalt CO2-heffing

Grote industriële bedrijven gaan voortaan een nieuwe belasting betalen als ze meer CO2 uitstoten dan een maximum dat de overheid bepaald heeft.

Dit moet ondernemingen stimuleren om duurzamer te worden. Het maximum gaat komende jaren stap voor stap omlaag, dus als bedrijven veel CO2 blijven uitstoten, moeten ze steeds meer belasting gaan betalen.

Vennootschapsbelasting omlaag, maar minder voordeeltjes

Bedrijven gaan minder belasting betalen op hun winsten, de zogeheten vennootschapsbelasting. Vooral kleinere bedrijven profiteren hiervan. Bedrijven gaan over hun eerste 245.000 euro winst 15 procent belasting betalen en 25 procent over het bedrag daarboven. Dat was 16,5 procent over de eerste 200.000 en 25 procent daarboven.

Tegelijk kunnen bedrijven verliezen uit het ene jaar minder makkelijk verrekenen met winsten uit een ander jaar. Dat moet ruim een half miljard euro aan extra vennootschapsbelasting opleveren.

En belastingontwijking via ingewikkelde constructies tussen moeder- en dochterbedrijven wordt aangepakt. Dat moet ruim 170 miljoen euro opleveren.

Minder innovatie-voordeel

Bedrijven hoeven minder winstbelasting te betalen bij bepaalde innovatieve activiteiten. Maar die zogeheten innovatiebox-belasting gaat nu omhoog, van 7 naar 9 procent. De overheid zegt dit te doen om de belasting voor huishoudens juist te kunnen verlagen.

Belastingvoordeel bij investeringen

Om investeringen door bedrijven te stimuleren komt het kabinet met de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De regeling is tijdelijk, in de hoop dat bedrijven tijdens de coronacrisis blijven investeren. Als ze in 2021 of 2022 investeringen doen, krijgen ze korting op de loonbelasting die ze moeten betalen.

Nieuwe regels voor franchisers

Er komen nieuwe regels voor de franchisesector. De overheid wil daarmee de positie versterken van franchisenemers. Dat zijn degenen die een eigen zaak openen en betalen voor het gebruik van een bekende naam en formule.

De franchisegever moet voordat een contract wordt getekend extra informatie geven aan de franchisenemer. En franchisenemers krijgen meer zeggenschap: als een bedrijf bepaalde aanpassingen wil doen aan een formule moet een meerderheid van de franchisenemers daarmee instemmen.

Meldplicht belastingontwijking

Accountants en belastingadviseurs moeten internationale belastingconstructies die klanten mogelijk gebruiken voor belastingontwijking melden bij de Belastingdienst.

Meldt de accountant of adviseur dit niet, dan kan die een boete krijgen of strafrechtelijk vervolgd worden.

Belasting op royalty's

Nederlandse bedrijven moeten belasting gaan betalen op buitenlandse betalingen van rente en royalty's. Het geldt ook voor betalingen aan zusterbedrijven binnen een multinational in een land met een laag belastingtarief. Er staan 21 landen op een lijst van landen met een laag tarief.

Deze route van betalingen via Nederland wordt veel gebruikt om belasting te ontwijken en de nieuwe belasting moet dat voorkomen.

Nieuwe regels voor drones

Er gaan nieuwe Europese regels in voor het vliegen met een drone. Niet op 1 januari, maar al een dag eerder, op 31 december. Gebruikers van een drone moeten zich voortaan registreren bij de RDW. Het registratienummer moet je op je drone zetten. Alleen drones die lichter zijn dan 250 gram en speelgoed-drones met het EU-keurmerk Speelgoed hoeven niet geregistreerd te worden.

Gebruikers van geregistreerde drones tot 25 kilo moeten zich aan de volgende regels houden: lager dan 120 meter vliegen, de drone moet altijd in zicht blijven, niet boven mensenmenigten vliegen en niet vliegen in autonome modus.

Tabaksreclame verboden

Het is al heel lang verboden om reclame te maken voor sigaretten. Maar op één plek mocht het nog wel, binnenin en aan de gevel van een tabakspeciaalzaak. Dat wordt nu ook verboden.

Er geldt voortaan ook een uitstalverbod van tabakswaren voor onder meer avondwinkels, tankstations en kiosken. Dat verbod gold al voor supermarkten.

Tabakspeciaalzaken mogen onder voorwaarden nog wel sigaretten uitstallen, maar dus geen reclame meer tonen.

Minder lawaai van warmtepomp en airco

Er gelden voortaan strengere geluidseisen voor de buitenunits van warmtepompen en airco's. Die mogen bij de buren niet meer dan 40 decibel geluid veroorzaken. De regel geldt alleen voor nieuw te plaatsen warmtepompen en airco's.

Registratie- en kentekenplicht tractoren

Eigenaren van tractoren moeten die voertuigen gaan registreren bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Ze hebben daarvoor de tijd van 1 januari tot 31 december 2021. Als eigenaren op de openbare weg willen rijden, dan moet de tractor ook een kenteken krijgen.

Geen APK voor oldtimers

Auto's van 50 jaar en ouder krijgen een vrijstelling voor de APK (Algemene Periodieke Keuring). Er zijn in Nederland zo'n 68.000 oldtimers van 50 jaar en ouder. Het gaat volgens het kabinet meestal om goed onderhouden auto's in bezit van liefhebbers en er wordt maar weinig mee gereden.

Schuldhulpverlening en beslagvrije voet veranderen

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt aangepast. Daardoor mogen hulpverleners uit eigen beweging schuldhulp aanbieden op basis van signalen. Schuldproblemen moeten zo sneller aangepakt worden.

In Amsterdam doen ze al langer aan 'vroegsignalering'. Daar is de gemiddelde schuld van mensen in een schuldhulpverleningstraject 26.000 euro, terwijl dat landelijk gemiddeld 42.000 is.

Ook wordt de beslagvrije voet voortaan anders berekend. Dat is het maandbedrag voor mensen in een schuldhulptraject waar schuldeisers niet aan mogen komen. Vaak was dat te laag, waardoor mensen onder het bestaansminimum terechtkwamen.

Postzegel duurder

We sturen jaar na jaar steeds minder brieven en daardoor wordt de postbezorging steeds duurder voor PostNL. Daarom gaat de prijs van een postzegel weer omhoog, met 5 cent naar 96 cent. In 2010 kostte een postzegel nog 44 cent.

Brexit

En dan nog de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dat vertrek begon officieel al op 31 januari 2020, maar sindsdien bleven de regels nog hetzelfde en werd er onderhandeld over de definitieve relatie tussen de EU en het VK.

Die nieuwe regels gaan op 1 januari in en er verandert veel. Zo komen er aan de grens controles van voedsel, planten en dieren en mogen Nederlandse vissers minder vissen in Britse wateren. Voor een overzicht kijk hier.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl