ANP

Het streven om nog voor de jaarwisseling een nieuwe politie-cao af te spreken kan de prullenbak in. De onderhandelingen zijn vastgelopen nu het kabinet geen extra geld uittrekt voor meer salaris voor de politiemedewerkers.

De onderhandelaars van de bonden en de politiewerkgever waren het over veel punten eens, maar het struikelblok bleek, niet voor het eerst, de loonparagraaf. De bonden eisten vorige week een verhoging van de salarissen met 2,5 procent in zestien maanden en twee eenmalige uitkeringen van 350 en 300 euro.

Minister Grapperhaus wilde volgens de bonden niet verder gaan dan een loonsverhoging van 1,3 procent en twee uitkeringen van 300 euro. De bonden riepen het kabinet per brandbrief op om meer geld beschikbaar te stellen, om "zijn vele waarderende woorden voor het politiewerk voor en tijdens de coronacrisis om te zetten in één waarderend gebaar: het beschikbaar stellen van het benodigde extra budget".

Coronacrisis

Vandaag sprak het kabinet in de ministerraad over het budget voor de politie. Daaruit is voortgekomen dat het kabinet geen financiële mogelijkheden ziet om de loonruimte verder te verhogen, meldt de politieleiding in een persverklaring. Als reden zou het kabinet de economische gevolgen van de coronacrisis hebben genoemd.

De politiebonden gaan nu hun leden informeren en raadplegen. De ACP spreekt van "een doffe tegenvaller, die bij onze leden veel teleurstelling zal oproepen en ongetwijfeld de nodige actiebereidheid".

STER reclame