Omroep West

Het Hoogheemraadschap van Delfland roept de hulp in van burgers om de Amerikaanse rivierkreeft te bestrijden. Het waterschap vraagt mensen om ideeën in te sturen voor een goed gereedschap waarmee de kreeften gevangen kunnen worden.

De rivierkreeftjes horen eigenlijk niet in Nederland thuis, maar hun aantal neemt al jaren toe. De dieren planten zich snel voort en hebben geen natuurlijke vijanden.

"Het aantal rivierkreeften neemt met name de laatste jaren explosief toe", vertelt Marcel Belt van het Hoogheemraadschap bij Omroep West. "Deze diertjes vreten zo'n beetje alles weg in zo'n sloot. Daarnaast graven ze gangen en holletjes in oevers en dijken. Dit kan leiden tot verzakking en lekkages."

Proef met grootschalig vangen

Het waterschap gaat een proef doen met het intensief vangen van de kreeften, maar vindt dat de huidige vangtuigen niet goed genoeg werken. Daarmee worden alleen de grote beesten gevangen en worden er te veel andere dier- en plantensoorten uit het water gehaald.

"Er zit veel kennis in de maatschappij", zegt Belt. "We hopen dat er ideeën komen voor het beste vangtuig. Iets dat heel praktisch is en efficiënt. Zodat de kleine rivierkreeftjes niet blijven zitten. Iets dat diervriendelijk is en geen andere dieren uit de sloot vangt. Voor het beste idee hebben we 1000 euro over."

'Gezamenlijke aanpak gewenst'

Gemeentes, waterschappen en de overheid zoeken al langere tijd naar oplossingen voor het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft onlangs aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om gezamenlijk iets te doen aan de overlast. De beesten zitten vooral in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

STER reclame