Studenten in een Nederlands studentenhuis
NOS NieuwsAangepast

Kwart studenten met recht op beurs vraagt die niet aan en loopt veel geld mis

Een kwart van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die recht hebben op een beurs, maakt daar geen gebruik van. De aanvullende beurs is er voor studenten met ouders met een lager inkomen. Een derde van alle studenten komt ervoor in aanmerking. Een aanzienlijk deel van deze studenten leent wel bij.

Het ging in 2018 volgens het Centraal Planbureau (CPB) om ongeveer 8650 studenten die de aanvullende beurs links lieten liggen. Zij liepen gemiddeld 175 euro per maand mis. Voor sommige studenten die recht hebben op een maximale beurs gaat het om zo'n 400 euro.

Studenten moeten de beurs zelf aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Vervolgens bekijkt die op welk bedrag de student recht heeft. "Het zou kunnen dat ze schaamte hebben om de beurs aan te vragen", zegt Debby Lanser van het CPB. "Een andere reden kan zijn dat ze onvoldoende bekend zijn met de beurs. Dat lijkt het meest waarschijnlijk."

Opvallend is dat ruim 40 procent van de niet-gebruikers wel geld leent. De voorwaarden voor zo'n lening zijn minder gunstig dan die voor de aanvullende beurs. De lening moet namelijk altijd worden afgelost, terwijl de aanvullende beurs alleen hoeft te worden terugbetaald als het de student niet lukt om binnen tien jaar een diploma te halen.

'Dit moet gewoon beter'

Onderwijsminister Van Engelshoven (D66) vindt de cijfers zorgelijk. "Het maakt duidelijk dat wij er niet voldoende in zijn geslaagd om de aanvullende beurs onder de aandacht te brengen. Dit moet gewoon beter."

Het ministerie van Onderwijs gaat studenten per brief wijzen op het bestaan van de beurs. Daarnaast onderzoekt het ministerie of het studenten kan laten weten op hoeveel aanvullende beurs zij recht hebben.

De Landelijke Studentenvakbond wil dat het ministerie nog een stap verdergaat en aankomende studenten al op de middelbare school voorlichting geeft over hun rechten en plichten. "Een brief kan ongeopend op een stapel belanden. In een les kan je in gesprek gaan, kan je uitleggen wat de implicaties van lenen zijn", reageert voorzitter Lyle Muns.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl