Asielzoekers wachten bij een tijdelijk vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos
NOS Nieuws

'IND moet meer onderzoek doen naar leeftijd minderjarige asielzoekers'

Er worden geregeld fouten gemaakt bij de registratie van de leeftijd van alleenstaande minderjarige asielzoekers als zij in Europa aankomen. Die registratie, vaak in bijvoorbeeld Italië of Griekenland, is doorslaggevend bij de beoordeling door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) of iemand minderjarig is en dus extra bescherming nodig heeft.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) wil daarom dat de IND zelf beter onderzoek doet naar de leeftijd van minderjarige asielzoekers. "De twijfel over de minder- of meerderjarigheid van een asielzoeker zou niet zomaar opzijgeschoven moeten worden op basis van een onvoldoende onderbouwde leeftijdsregistratie die in een andere EU-lidstaat plaatsvond", zegt Myrthe Wijnkoop van het adviesorgaan van de regering.

Risico op uitbuiting en exploitatie

Asielzoekers verklaren vaak dat een mensensmokkelaar hun had bevolen zich voor te doen als meerderjarige, schrijft de ACVZ. Als meerderjarige zou het namelijk makkelijker zijn om door te reizen.

Iemand die al in een ander Europees land staat geregistreerd als meerderjarige kan alleen wel teruggestuurd worden naar dat land. Volgens de ACVZ lijken jongeren daarom geregeld met onbekende bestemming te vertrekken uit de asielopvang, uit angst voor terugzending. Ze komen dan terecht in de illegaliteit, waarbij ze het risico lopen uitgebuit of geëxploiteerd te worden.

Soms kiezen asielzoekers ook zelf voor registratie als meerderjarige in het land van aankomst, omdat ze bang zijn terecht te komen in een gesloten jeugdopvang. Ze kunnen dan niet meer binnen de Europese Unie doorreizen.

Leeftijd 56 keer gecontroleerd

Van januari tot september kwamen er 626 alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland. Dat is de helft minder dan in eerdere jaren, voornamelijk vanwege de strenge coronamaatregelen aan de grenzen. De meeste asielzoekers komen uit Syrië, Marokko en Eritrea.

De IND doet nu zelden onderzoek naar hun leeftijd. Vorig jaar gebeurde dat 56 keer. Maar volgens de ACVZ is het wel van belang om de werkelijke leeftijd van iemand te achterhalen. Het is onwenselijk om een volwassen iemand in de jeugdopvang te hebben, zegt het adviesorgaan. Tegelijk is het niet verstandig om een alleenstaande jongere in zijn eentje tussen volwassenen op te vangen, aldus de ACVZ.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl