Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg en algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF
NOS Sport

Advies NL Sportraad: verdeling sportgelden weg bij NOC*NSF

De verdeling van de gelden voor de Nederlandse sport moet op de schop. Dat stelt de Nederlandse Sportraad (NL Sportraad) in een advies aan de Rijksoverheid, dat donderdag is gepresenteerd.

NL Sportraad overhandigde het rapport met de titel 'De opstelling op het speelveld' aan minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport, NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg en voorzitter Lucas Bolsius van de Vereniging Sport en Gemeenten.

Momenteel gaan jaarlijks tientallen miljoenen van onder meer de Rijksoverheid en opbrengsten uit Nederlandse loterijen naar sportkoepel NOC*NSF, die vervolgens verantwoordelijk is voor de verdeling van de gelden naar de aangesloten sportbonden.

Zelfstandig bestuursorgaan

NL Sportraad, een adviesorgaan voor de overheid onder leiding van voetbalbestuurder Michael van Praag, is nu van mening dat de verdeling weggehaald moet worden bij NOC*NSF.

Daar zou een zelfstandig bestuursorgaan voor in de plaats moeten komen. De Rijksoverheid moet dan wel duidelijke beleidskaders creëren, waarbinnen het onafhankelijke orgaan op transparante wijze middelen verdeelt onder de sportorganisaties die hiervoor in aanmerking komen.

Bezwaren

NL Sportraad heeft nogal wat bezwaren bij de huidige verdeling van de gelden door NOC*NSF. Niet-leden van de sportkoepel krijgen geen geld uit de rijksmiddelen en loterijgelden, de huidige verdeling is niet transparant voor derden en op de 'democratische' verdeling (via besluitvorming in de ledenvergadering van NOC*NSF) valt ook wel een ander aan te merken.

Volgens het adviesorgaan is er per definitie binnen een ledenvergadering geen methode om te komen tot een objectieve beoordeling, omdat de leden altijd (wisselende) belangen hebben.

NL Sportraad is voorstander van een nieuwe koepelorganisatie, die de gezamenlijke belangen van de gehele sportbranche vertegenwoordigt. De minister van Medische Zorg en Sport moet de verschillende bedrijfstakken van de sportbranche aan tafel brengen en de vorming van zo'n nieuwe koepelorganisatie ondersteunen.

Meer bewegen, vitale samenleving

Het rapport van NL Sportraad gaat over meer dan alleen de verdeling van de loterijgelden en rijksmiddelen. Sport moet een publieke voorziening worden om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan een vitale en veerkrachtige samenleving. De huidige organisatie en financiering van de Nederlandse sport, zowel de topsport als de breedtesport, is in de ogen van het adviesorgaan niet toekomstbestendig.

"Ongeveer de helft van de bevolking sport wekelijks, de andere helft niet of nauwelijks. Juist de mensen die voor hun gezondheid en sociale contacten het meest van sport en bewegen kunnen profiteren, nemen niet deel. Als de overheid er nu niet voor kiest te investeren in sport, wordt het verschil tussen die groepen alleen maar groter", schrijft de raad in het advies.

"We zijn Europees kampioen zitten en we moeten wereldkampioen bewegen worden", stelt voorzitter Van Praag van NL Sportraad. De taken van overheden en van de sportbranche zouden moeten worden vastgelegd in een stelsel met wettelijke basis. "Die basis is er nu niet", aldus de raad.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl