Mark Harbers ANP

Bij de totstandkoming van een overzicht met incidenten rond asielzoekers zijn vorig jaar fouten gemaakt. Maar ambtenaren hebben niet opzettelijk informatie achtergehouden voor toenmalig staatssecretaris Harbers en de Tweede Kamer. Dat is de conclusie van onderzoekers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de huidige staatssecretaris Broekers-Knol; zij heeft de resultaten naar de Kamer gestuurd.

Vorig jaar mei trad VVD-staatssecretaris Harbers af, omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor het niet expliciet rapporteren van meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers. Hij kwam in de problemen, nadat gebleken was dat zaken als moord, doodslag en kindermisbruik in de cijfers niet met zoveel woorden werden gemeld, maar onder het kopje 'overige'.

Politieke gevoeligheid

De onderzoekers onder leiding van hoogleraar bestuurskunde Van Twist rapporteren dat "ambtelijk op het niveau van een stuurgroep bewust een afweging is gemaakt om een inhoudelijke toelichting op de categorie overige niet op te nemen". Maar volgens het rapport is "nergens gebleken dat de bedoeling daarvan was om informatie achter te houden of opzettelijk weg te moffelen".

De onderzoekers concluderen verder dat er op enkele momenten wel degelijk aandacht is geweest voor de categorie 'overige' en de politieke gevoeligheid daarvan. Maar dat heeft er niet toe geleid dat de toelichting is aangepast of dat de kwestie aan de staatssecretaris is voorgelegd. De commissie noemt dat laatste op zijn minst onhandig, maar vindt dat geen fout die is toe te schrijven aan één persoon of één moment.

STER reclame