NOS Nieuws

Meerderheid Tweede Kamer wil actie tegen 'deurbeleid' religieuze scholen

Scholen mogen nooit meer leerlingen kunnen weigeren op grond van hun levensbeschouwing. Dat wil een meerderheid in de politiek al langer, en vandaag stemt de Kamer over een nieuw voorstel van de SP dat de acceptatieplicht voor alle scholen wettelijk moet gaan regelen.

Mocht het tot wetgeving komen, dan kunnen bijzondere scholen zoals bijvoorbeeld reformatorische of islamitische geen leerlingen meer weigeren met een andere levensbeschouwing. Een ruime meerderheid van onder meer VVD, D66, SP, PvdA en GroenLinks is voor het plan. Maar dat de acceptatieplicht er daarna snel komt, staat allerminst vast.

Discussies die raken aan onderwijs en religie liggen al heel lang gevoelig in de politiek. Woedende reacties waren er vorige week, toen minister Slob van Onderwijs het laten ondertekenen van anti-homo verklaringen op het Lodesteincollege verdedigde en naar artikel 23 verwees. Slob nam zijn uitspraken een dag later terug.

Het is te zot voor woorden dat een school een kind kan weigeren omdat het niet christelijk is

Jasper van Dijk, SP-Kamerlid

Volgens de PvdA was Artikel 23 ooit bedoeld om ouders de school van hun idealen te laten kiezen. PvdA-leider Asscher vindt dat het nu "misbruikt wordt om leerlingen te weigeren. Vanwege een taalachterstand of omdat ouders het verkeerde geloof aanhangen".

"Minister Slob heeft deze week onbedoeld perfect gedemonstreerd waarom het echt anders moet", zei Asscher zaterdag op NPO Radio 1. Zo'n wijziging is niet eenvoudig en gaat even duren, maar is het waard, aldus Asscher.

De SP is het daarmee eens, maar het traject is lang. Met zijn voorstel wil SP-Kamerlid Van Dijk sneller een "einde maken aan het deurbeleid dat bijzondere scholen kunnen voeren". Van Dijk: "Het is te zot voor woorden dat een school een kind kan weigeren omdat het niet christelijk is. Ik zie het liefst alle kinderen met elkaar naar school gaan."

Coalitiepijn?

Als D66 en de VVD vandaag instemmen met het SP- voorstel, hoe zit het dan met coalitieafspraken om de vrijheid van onderwijs en artikel 23 deze regeerperiode ongemoeid te laten?

Die afspraken zijn er inderdaad, maar deze motie is zo opgesteld dat "de pijn in de coalitie de vier partijen niet direct uit elkaar zal drijven", denkt D66-Kamerlid Van Meenen. Dat het gevoelig ligt ontkent hij niet. "Maar de motie roept de regering niet op tot iets, er is voor een "spreekt uit" formulering gekozen. Dat is een begin en kan een klein beetje helpen."

ChristenUnie-Kamerlid Bruins steunt de motie niet en zegt in een reactie dat er volgens hem "gelukkig in praktijk bijna nooit weigeringen van scholen voorkomen". Bruins: "99,4 procent van de scholen heeft geen toelatingsbeleid,, bij de andere 0,6 procent komt weigering bijna nooit voor". Hij wil niet ingaan op de steun voor de motie van coalitiegenoten VDD en D66. Het CDA zegt de kwestie eerst dinsdagmorgen in de fractie te willen bespreken.

Van Meenen noemt het voor zijn partij van groot belang om in "uit te spreken waar we staan", en heeft de motie daarom mede ondertekend. Het afwijzen van kinderen om hun levensbeschouwing is de partij al heel lang een doorn in het oog en leidt tot een tweedeling tussen kinderen. Hij verwacht dat het iets is dat bij de komende formatieonderhandelingen weer een rol gaat spelen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl