Het passend onderwijs is bedoeld om zorgleerlingen onderwijs te geven op een 'gewone' school ANP

Een groot deel van de Tweede Kamer is te spreken over de voorgestelde maatregelen om het passend onderwijs te verbeteren. CDA-Kamerlid Rog is opgelucht dat de "harde noten zijn gekraakt", D66'er Van Meenen ziet een "weg vooruit", Kamerlid Bruins van de ChristenUnie rept over "betekenisvolle stappen" en de VVD spreekt van hoop. "Ik heb jaren tandenknarsend gezien hoe leerlingen vastliepen in het systeem", zei VVD-Kamerlid Heerema in het Kamerdebat over de eindevaluatie van het passend onderwijs.

De coalitie is zichtbaar opgelucht dat minister Slob van Onderwijs dit systeem van hulp in het reguliere onderwijs aan scholieren met psychische of lichamelijke problemen met 25 maatregelen wil verbeteren. Slob belooft minder bureaucratie, betere ondersteuning en minder papierwerk voor leraren, meer inspraak voor leerlingen en ondersteuning voor vertwijfelde ouders. Het systeem van passend onderwijs blijft wel bestaan.

Jarenlang is er al kritiek op het passend onderwijs. Ouders en leraren uitten hun frustratie over het doolhof van bureaucratische regels en de bijkomende werkdruk. Leerlingen konden soms geen passende plek krijgen en het aantal thuiszitters steeg de afgelopen jaren naar bijna 5000.

Volgens Mandy Minnaard is een normale school beter voor haar zoon Davey, maar al het geregel legt wel een enorme druk op haar gezin:

'Al het geregel is een enorme belasting voor het gezin'

'Pijn en frustratie'

In de Tweede Kamer vroegen niet alleen de oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en PVV, maar ook de regeringspartijen D66, VVD en CDA in het voorjaar van 2018 om actie. De Kamer vond het onacceptabel dat kinderen in de knel raakten en er geld bleef liggen bij de zogenoemde samenwerkingsverbanden. Dat zijn organisaties - in totaal zo'n 150 verdeeld over Nederland - die allemaal met een eigen aanpak overheidsgeld voor zorgleerlingen in hun regio moeten verdelen.

Minister Slob kwam al die tijd niet met grote aanpassingen, omdat hij een evaluatie wilde afwachten. Die is er nu en minister Slob erkent nadrukkelijk de "pijn en frustratie" van ouders en het feit dat leraren het "erg zwaar" hebben gehad. "Ik wilde niet de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen."

De meerderheid van de Tweede Kamer, ook GroenLinks en de PvdA, steunen in principe het voorstel van Slob om het systeem overeind te houden. "We steunen dit praktische verbeterplan voor passender onderwijs", zei SGP-Kamerlid Bisschop.

Circus

Allerlei partijen hopen nog wel op enkele extra aanpassingen. D66-Kamerlid Van Meenen wil een 'leerrecht' in de wet opnemen om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. GroenLinks-Kamerlid Westerveld vindt de klassen te vol, het lerarentekort te groot en de werkdruk te hoog. "Laten we niet te lang wachten met de invoering van die maatregelen." En Slob moet van de ChristenUnie ervoor waken dat een bestuurlijk "circus" wordt gecreëerd, met nog meer regels.

De SP en de PVV houden twijfels. "Het passend onderwijs is mislukt", stelde SP-Kamerlid Kwint, die pleitte voor kleinere klassen en voor directe hulp, dus niet via samenwerkingsverbanden. "We vragen ons af of dit verbeterplan de fundamentele problemen die ten grondslag liggen, worden opgelost", liet het wegens ziekte thuiszittend PVV-Kamerlid Beertema weten.

Slob benadrukte dat er nu wel stappen zijn gezet en dat iedereen zich met zijn hart inzet om kinderen het beste onderwijs te geven. "Maar zijn we er? Nee. Er moet nog veel gebeuren."

STER reclame