Omroep Gelderland/Regio8

Doetinchem heeft opdracht gegeven om zo'n 1300 vaten met giftig blusschuim op te slaan in lekvrije silo's. Uit een aantal vaten lekt al langere tijd PFAS, waardoor de grond eromheen is verontreinigd.

De vaten staan op een bedrijventerrein, maar tot nu toe wil niemand de kosten betalen voor het opruimen van het spul.

De gemeente legt nu zelf ruim 300.000 euro neer om het overpompen en opslaan mogelijk te maken en hoopt dat bedrag later terug te krijgen, schrijft Omroep Gelderland.

1300 vaten in plaats van 10

De zaak speelt al sinds 2010. Toen gaf de gemeente toestemming aan een bedrijf om op het terrein dat nu is vervuild zo'n tien vaten met blusschuim neer te zetten. Het bedrijf wilde van het restmateriaal kunstmest maken. Er werden alleen niet tien vaten neergezet, maar zo'n 1300.

Inmiddels is het bedrijf failliet en zijn de vaten gaan lekken, bleek in april vorig jaar. Maar de eigenaar lijkt zich niet verantwoordelijk te voelen voor de milieuschade die de stoffen hebben aangericht. Ook de eigenaar van het terrein waar de vaten staan geeft niet thuis.

"Het college heeft besloten om niet langer te wachten en zelf opdracht te geven om op korte termijn de inhoud van de vaten veilig te stellen", schrijft burgemeester Boumans in een reactie aan de gemeenteraad. "Via het lopende juridische traject blijven we de verantwoordelijke partijen aansprakelijk stellen voor alle kosten." Die hebben inmiddels aan de gemeente laten weten "bereid zijn om samen te werken en het probleem aan te pakken".

Het is de bedoeling dat voor het einde van het jaar de inhoud van de vaten veilig in de silo's is overgepompt. Uit de resultaten van aanvullende geur-, bodem- en grondwateronderzoeken blijkt volgens de gemeente dat er geen acute noodzaak is tot verder ingrijpen.

"Wel is er zorg rondom de vervuiling van het grondwater", schrijft burgemeester Boumans. "Direct aanwonenden hebben inmiddels in een persoonlijke gesprek het advies gekregen het grondwater niet op te pompen of te gebruiken of vruchten van bomen of struiken in de tuin te eten."

Zodra het blusschuim is overgepompt gaat de gemeente onderzoeken of een eventuele bodemsanering nodig is.

STER reclame