. ANP

Voor het eerst sinds 2011 komt er een grote landelijke campagne van het Rijk om te stoppen met roken. De campagne 'Puur Rookvrij' wil rokers aanzetten tot een serieuze poging om op te houden, net zolang tot ze definitief zijn gestopt.

Volgens staatssecretaris Blokhuis is het deze keer niet zozeer een afschrikwekkende campagne. Hij wil vooral de positieve kanten van stoppen benadrukken en rokers laten nadenken over een leven als niet-roker, met onder meer een betere gezondheid, minder stress, een betere conditie, een mooiere huid en een schoner gebit.

De website www.puurrookvrij.nl helpt rokers met het plannen van een stopdatum en laat zien wat er met hun lichaam gebeurt als ze ophouden. Ook staan er verhalen op van mensen die al zijn gestopt. Dat er een campagne zou komen, was al afgesproken in het Preventieakkoord. Daarin wordt gestreefd naar een rookvrije generatie in 2040.

Supermarkten en schoolterreinen

Blokhuis benadrukt dat er de afgelopen tijd al allerlei maatregelen zijn genomen om stoppen makkelijker te maken en beginnen juist moeilijker. Zo ging in april de accijns op een pakje sigaretten een euro omhoog. Verder zijn onlangs in alle supermarkten rookwaren uit het zicht geplaatst en moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn. Sinds begin dit jaar wordt professionele hulp om te stoppen vergoed zonder dat het meetelt voor het eigen risico.

Volgens Blokhuis overlijden in Nederland zo'n 20.000 mensen per jaar aan de gevolgen van roken. Vorig jaar rookte ruim 20 procent van de volwassenen in Nederland. Elke dag beginnen 75 jongeren.

STER reclame