anp

Om de verkiezingen in coronatijd veiliger te laten verlopen heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken bij de Tweede Kamer een tijdelijke wet ingediend. Doel is kiezers veiliger te laten stemmen, onder meer door stemlokalen aan te passen zodat beter afstand gehouden kan worden en door hygiënemaatregelen op te stellen.

Ook zouden stemmers in plaats van de gebruikelijke twee nu drie volmachten mogen meenemen. Zo zouden meer mensen in de gelegenheid gesteld kunnen worden om toch een stem uit te brengen, als ze door omstandigheden thuis moeten blijven.

"De gevolgen van de coronapandemie zijn groot. Er komt veel op de gemeenten af. Samen met de betrokken partijen werken we aan maatregelen om deze verkiezingen goed en veilig te organiseren. Dit wetsvoorstel is daarom nodig", aldus minister Ollongren.

In het wetsvoorstel staat naast de verplichte 1,5 meter afstand verder dat er tussen alle stembureauleden en kiezers kuchschermen moeten komen. Als omstandigheden het niet toestaan om bij het tellen van de stemmen afstand te houden, kan dat elders gebeuren. Kiezers zullen thuis een RIVM-gezondheidscheck moeten invullen.

Nog veel vragen bij gemeenten

Gemeenten en lokale overheden hebben nog veel vragen over en kanttekeningen bij de nieuwe wet, bleek vorige maand. Zo vrezen ze meer fraudegevoeligheid door het uitbreiden van de volmachten. Ook zijn er zorgen over het regelen van grotere ruimtes voor stemlokalen. En er is kritiek op het grotere aantal taken dat bij één stembureau-lid terecht kan komen.

Vraagtekens zijn er vooral ook over het handhaven van de regels binnen het stemlokaal. Bij lange wachtrijen of mensen die regels overtreden komt er te veel werk op stembureaumedewerkers af, is de angst.

De minister stelt in de nieuwe wet voor het aantal leden van een stembureau van drie naar vier te verhogen. Er komt ook een campagne om meer mensen te werven.

Het streven is de wet in te laten gaan bij de herindelingsverkiezingen die op 18 november in een aantal gemeenten worden gehouden.

De Tweede Kamer moet zich nog over de voorgestelde tijdelijke wet buigen.

STER reclame