Verpleegkundigen in het HMC Westeinde in Den Haag ANP

Verpleegkundigen, verzorgenden en andere medewerkers in de gezondheidszorg moeten zelf kunnen beslissen of ze mondneusmaskers dragen, ook in situaties waarin niet zeker is of ze te maken hebben met coronapatiënten. Dat eist de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgden Nederland (V&VN),

V&VN wil dat er een einde komt aan de onduidelijkheid over wie er beslist over het gebruik van medische mondkapjes in de zorg. Uitgangspunt moet voortaan zijn dat verpleegkundigen altijd preventief gebruikmaken van mondkapjes, tenzij zij zelf besluiten daarvan af te wijken.

Duidelijkheid

Voorzitter Gerton Heyne van V&VN: "Op dit moment zijn er te veel varianten in het maskergebruik: in de ene sector of regio wel, in de andere niet, voor de ene patiënt wel, voor de andere patiënt niet. We willen duidelijkheid creëren met een helder standpunt: preventief gebruik in alle zorgsectoren".

De medewerkers moeten in alle gevallen gebruik kunnen maken van een chirurgisch mondneusmasker en hand-desinfectiemiddelen. "Alleen wij zelf kunnen beslissen hiervan af te wijken, bijvoorbeeld als wij oordelen dat dit beter is voor de patiënt/cliënt én dat er andere preventieve maatregelen kunnen worden getroffen om besmetting tegen te gaan", staat in de verklaring.

Overal in de zorg

Zelfbeschikkingsrecht als uitgangspunt moet gelden voor alle sectoren in de zorg: ziekenhuizen, verpleeghuizen, wijkverpleging, de huisartsenpraktijken, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg. zegt V&VN. Onder andere huisartsenorganisatie LHV, thuiszorgkoepel Zorgthuis.nl en de politieke partijen GroenLinks, PvdA, SP en 50Plus hebben zich achter dat standpunt geschaard.

Bij besmette of verdachte patiënten wordt altijd een chirurgisch mondmasker gedragen, aangevuld met een bril, een schort en wegwerphandschoenen. Bij handelingen waarbij aerosolen (kleine druppeltjes) vrijkomen moet een FFP2-mondneusmasker gebruikt worden.

"Nederlanders krijgen het dringende advies om in alle openbare binnenruimtes mondneusmaskers te dragen. Dit moet ook de standaard zijn in de zorg. Omdat het risico op overdracht bij ons veel groter is én omdat onze patiënten vaker in de hoogste risicocategorie vallen", zegt V&VN.

STER reclame