ANP
NOS Nieuws

Kabinet in gesprek met VS-ambassadeur over avond met FvD

Het kabinet gaat in gesprek met de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra over een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade in Wassenaar met leden van Forum voor Democratie (FvD) en ondernemers. Volgens De Groene Amsterdammer was dat een fondsenwervingsbijeenkomst voor FvD, wat in strijd is met internationale afspraken. FvD-leider Baudet ontkent dat en ook de Amerikaanse ambassade laat in een reactie weten dat alles volgens de regels was.

Maar minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel heeft nog "aanvullende vragen" voor de ambassadeur zelf. Ze wil onder meer van Hoekstra weten - die nu niet in Nederland is- of hij ervan op de hoogte was dat de uitnodiging was ondertekend door het 'Hoofd Fundraising' van Forum voor Democratie, zoals De Groene Amsterdammer beweert. Dat zou kunnen impliceren dat de bijeenkomst wel degelijk om donaties van bedrijven draaide.

Haar collega Blok van Buitenlandse Zaken zal Hoekstra na terugkeer in Nederland spreken. "Laten we hopen dat dit inderdaad geen fondsenwervingsbijeenkomst is geweest zoals De Groene beschrijft", zei Kaag in het Vragenuur in de Tweede Kamer. Dat zou in strijd zijn met artikel 41.1 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Daarin staat dat ambassades zich nooit mogen mengen in binnenlandse aangelegenheden.

Er is geen sprake van het "op het matje roepen" van Hoekstra, lichtte Kaag even later toe. "Er komt een vervolggesprek. Dat gaat in goed vertrouwen. Wij willen kijken of alles is gelopen zoals wij als gastland kunnen verwachten. Er is op zich niks mis mee om contact te zoeken met politieke partijen. Maar fondsenwerving is een grens die je niet moet overschrijden."

Townhall-discussie

De Amerikaanse ambassade zegt in een reactie dat er regelmatig bijeenkomsten zijn met leiders en leden van Nederlandse politieke partijen, en dat ambassadeur Pete Hoekstra daar als oud-parlementariër graag aan meedoet. Het zou dan puur gaan om een uitwisseling van ideeën. "Onlangs, als onderdeel van dit diplomatieke engagement, heeft de ambassade een townhall-discussie en Q&A-sessie georganiseerd met leiders van FvD."

Ook Baudet zegt dat het puur een informatieve avond was. Het ging volgens hem over de Amerikaanse verkiezingscampagne en over de Nederlandse verkiezingen in maart. "Over fundraising is niet gesproken. Dat is een indianenverhaal." Wat hem betreft was het "een transatlantische vriendschapsavond", waar er nog veel van mogen volgen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl