De Nederlandsche Bank ANP

De Nederlandsche Bank heeft een curator aangesteld bij de kleine noodlijdende levensverzekeraar Conservatrix. Het bedrijf heeft al een tijd onvoldoende financiële buffers om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Het gaat hierbij niet om een faillissementscurator, die door een rechtbank wordt aangesteld. Maar op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) heeft DNB het recht om een curator aan te stellen bij een verzekeraar die niet aan de wettelijke kapitaaleisen voldoet.

De curator zal volgens Conservatrix "de directie ondersteunen bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van de polishouders uitoefent". Het bedrijf heeft rond de 100.000 klanten.

Te weinig geld

In mei maakte Conservatrix al bekend onvoldoende buffers te hebben. In juli zei het bedrijf die buffers ook niet binnen de vereiste tijd te kunnen terugbrengen naar het verplichte niveau.

Conservatrix zegt dat de gevolgen voor de polishouders nog niet duidelijk zijn. Het bedrijf onderzoekt of het verkocht kan worden en of de buffers hersteld kunnen worden met hulp van de koper.

Korting?

Maar voor potentiële kopers is een noodlijdende verzekeraar een weinig aanlokkelijke prooi. Het bedrijf kan dat veranderen door polishouders te korten op hun toekomstige uitkering. Zo verbetert de financiële positie namelijk.

Zoiets heeft onlangs ook uitvaartverzekeraar Yarden gedaan. Die had een naturaverzekering die alle kosten van een uitvaart dekte. Maar de kosten van een uitvaart stegen harder dan gedacht, waardoor Yarden in de problemen kwam.

Het bedrijf moest toen van DNB een plan maken om weer aan de kapitaaleisen te voldoen. Yarden heeft toen de polisvoorwaarden aangepast: polishouders draaien voortaan zelf op voor kostenstijgingen van uitvaarten.

STER reclame